Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy ogłasza konkurs „Cerebron”. Jego celem jest popularyzacja twórczości Stanisława Lema, inspirowanie do poszerzania wiedzy, umiejętności do samodzielnych, niebanalnych działań twórczych. Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i uczniów szkół średnich w całej Polsce.

UWAGA!!!
Ze względu na pandemię zmieniamy terminy konkursu:
Termin przesyłania prac – 1 października 2021 r.
Termin ogłoszenia wyników – 8 października 2021 r.

Warunki konkursu

 1. „Cerebron” jest konkursem literacko – artystycznym, inspirowanym twórczością Stanisława Lema (np. „Cyberiada”, „Dzienniki gwiazdowe”, „Bajki robotów”). Możliwe jest wykorzystanie postaci obecnych w twórczości Autora.
 2. Konkurs obejmuje trzy kategorie: wiersz, piosenka, film.
 3. Jeden uczestnik konkursu bierze udział tylko w jednej, wybranej przez siebie kategorii.

KATEGORIA: WIERSZ

 • W kategorii WIERSZ uczniowie biorą udział indywidualnie.
 • Uczestnik zgłasza do konkursu jeden wiersz – autorski, samodzielny, niepublikowany.
 • Prace uczestnik przesyła na adres mailowy organizatora: multimedia@mbp.swidnica.pl, pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora, podać telefon, adres e-mail oraz dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu (załącznik nr 1).

KATEGORIA: PIOSENKA

 • W kategorii PIOSENKA uczniowie biorą udział indywidualnie.
 • Uczestnik zgłasza do konkursu jedną piosenkę – autorską, samodzielną, niepublikowaną.
 • Czas trwania nagrania – do 3 minut; styl wykonania – hip hop (język polski).
 • Płyta CD z nagraną piosenką powinna odtwarzać się w programie Windows Media Player.
 • Płytę uczestnik przesyła na adres organizatora: Miejska Biblioteka Publiczna ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica, pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora, podać telefon, adres e-mail oraz dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu (załącznik nr 1).

KATEGORIA : FILM

 • W kategorii FILM uczniowie biorą udział indywidualnie lub w zespołach nie większych niż trzyosobowe.
 • Uczestnik zgłasza do konkursu jeden film – autorski, samodzielny, niepublikowany.
 • Czas trwania filmu – do 5 minut, technika dowolna.
 • Płyta DVD z nagranym filmem powinna odtwarzać się w programie Windows Media Player.
 • Płytę uczestnik przesyła na adres organizatora: Miejska Biblioteka Publiczna ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica, prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora, podać telefon, adres e-mail oraz dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu (załącznik nr 1).
 1. Prace zostaną ocenione przez jury, które powołują organizatorzy konkursu. W każdej z trzech kategorii przyznane zostaną 3 nagrody oraz wyróżnienia.
 2. Kryteria oceny: zgodność z tematem, oryginalność pomysłu, styl literacki, spójność formy i ogólne wrażenia artystyczne.
 3. Z nagrodzonymi osobami skontaktujemy się drogą mailową lub telefonicznie.
 4. Termin nadsyłania prac: 01.10.2021 r.
 5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez autora zgody na dane wizerunkowe oraz przekazanie Organizatorowi praw autorskich do celów promocji. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji dowolnie wybranych fragmentów nagrodzonej pracy w prasie i innych mediach w celach promocji konkursu bez powiadamiania autora; prace przekazane na konkurs stają się własnością Organizatora.
 6. Zgłoszenie do udziału w konkursie przez nadesłanie pracy traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków regulaminu. Prace niezgodne z regulaminem nie będą przyjmowane. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz publikacje jego utworów zgodnie z potrzebami organizacyjnymi konkursu.
 7. Termin ogłoszenia wyników: 08.10.2021 r.
 8. Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu pod tel. (74) 640 09 36 oraz e-mail: multimedia@mbp.swidnica.pl