Dziękujemy Pani Prezydent Beacie Moskal-Słaniewskiej za docenienie naszej pracy oraz życzenia złożone na ręce Pani Dyrektor.

8 maja obchodzimy Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Z tej okazji pragnę złożyć Pani oraz wszystkim Pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy życzenia niegasnącego entuzjazmu i pasji w wykonywaniu swojego zawodu. Dziękuję Państwu za szerzenie kultury słowa oraz rzetelną pracę, dzięki której doceniamy piękno literatury.

Oddanie dyrekcji oraz wszystkich pracowników pozwala, w tych trudnych czasach pandemii Covid-19, niemalże nieustannie korzystać czytelnikom z zasobów Biblioteki.

Wkład Państwa w upowszechnianie literatury, popularyzację czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży szkolnej, ale i dorosłych, czy seniorów jest nieoceniony, dlatego jeszcze raz dziękuję i składam wyrazy uznania.

Prezydent Miasta Świdnicy
Beata Moskal-Słaniewska

List gratulacyjny od Prezydent Miasta Świdnicy - Beaty Moskal-Słaniewskiej
Bukiet róż oraz list gratulacyjny od Prezydent Miasta Świdnicy - Beaty Moskal-Słaniewskiej