Drodzy czytelnicy i użytkownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy jak Wam minął tegoroczny, świąteczny weekend majowy? Podzielcie się tym z nami.

Organizator

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy, ul. Franciszkańska 18, tel. (74) 640 09 36, e-mail: multimedia@mbp.swidnica.pl

Uczestnicy konkursu

Konkurs skierowany jest do wszystkich czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy

Warunki konkursu

 1. TrzyMaj z Biblioteką! jest konkursem fotograficznym.
 2. Zdjęcia przesłane na konkurs muszą zawierać przynajmniej jeden z symboli narodowych.
 3. Na konkurs przesyłamy tylko jedno zdjęcie.
 4. Prace uczestnik przesyła na adres mailowy organizatora: multimedia@mbp.swidnica.pl, pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora oraz dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu (załącznik nr 1).
 5. Prace zostaną ocenione przez jury, które powołuje organizator konkursu.
 6. Przyznane zostaną 3 nagrody w postaci bonów podarunkowych do salonów Empik.
 7. Termin nadsyłania prac: 07.05.2021 r.
 8. O sposobie oraz terminie przekazania nagród laureaci zostaną poinformowani drogą mailową.
 9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez autora zgody na dane wizerunkowe oraz przekazanie Organizatorowi praw autorskich do celów promocji. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji nagrodzonych zdjęć w prasie i innych mediach w celach promocji konkursu bez powiadamiania autora; prace przekazane na konkurs stają się własnością Organizatora.
 10. Zgłoszenie do udziału w konkursie przez nadesłanie pracy traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków regulaminu. Prace niezgodne z regulaminem nie będą przyjmowane. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz publikacje jego pracy zgodnie z potrzebami organizacyjnymi konkursu.
 11. Termin ogłoszenia wyników: 12.05.2021 r.
 12. Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu pod tel. (74) 640 09 36 oraz e-mail: multimedia@mbp.swidnica.pl