16 kwietnia miało miejsce pierwsze spotkanie Rady ds Równego Traktowania przy Prezydencie Świdnicy. Na owocującym wieloma ciekawymi dyskusjami i pomysłami spotkaniu został powołany Zarząd. Przewodniczącym Rady został nasz kolega Robert Staniszewski. Gratulujemy!
Skład Rady:
Przewodniczący – Robert Staniszewski
Wiceprzewodnicząca – Natalie Śliwa
Sekretarz – Kornelia Lech
Członkowie Zarządu – Lilianna Brańka, Marcin Wach
Rada została powołana do życia, żeby nieść pomoc osobom zagrożonym, lub już dotkniętym wykluczeniem bądź dyskryminacją, niezależnie od ich powodu.