Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy ogłasza konkurs „Cerebron”. Jego celem jest popularyzacja twórczości Stanisława Lema, inspirowanie do poszerzania wiedzy, umiejętności do samodzielnych, niebanalnych działań twórczych. Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do uczniów szkół średnich w całej Polsce.

Warunki konkursu

 1. „Cerebron” jest konkursem literacko – artystycznym, inspirowanym twórczością Stanisława Lema (np. „Cyberiada”, „Dzienniki gwiazdowe”, „Bajki robotów”). Możliwe jest wykorzystanie postaci obecnych w twórczości Autora.
 2. Konkurs obejmuje trzy kategorie: wiersz, piosenka, film.
 3. Jeden uczestnik konkursu bierze udział tylko w jednej, wybranej przez siebie kategorii.

KATEGORIA: WIERSZ

 • W kategorii WIERSZ uczniowie biorą udział indywidualnie.
 • Uczestnik zgłasza do konkursu jeden wiersz – autorski, samodzielny, niepublikowany.
 • Prace uczestnik przesyła na adres mailowy organizatora: multimedia@mbp.swidnica.pl, pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora, podać telefon, adres e-mail oraz dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu (załącznik nr 1).

KATEGORIA: PIOSENKA

 • W kategorii PIOSENKA uczniowie biorą udział indywidualnie.
 • Uczestnik zgłasza do konkursu jedną piosenkę – autorską, samodzielną, niepublikowaną.
 • Czas trwania nagrania – do 3 minut; styl wykonania – hip hop (język polski).
 • Płyta CD z nagraną piosenką powinna odtwarzać się w programie Windows Media Player.
 • Płytę uczestnik przesyła na adres organizatora: Miejska Biblioteka Publiczna ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica, pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora, podać telefon, adres e-mail oraz dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu (załącznik nr 1).

KATEGORIA : FILM

 • W kategorii FILM uczniowie biorą udział indywidualnie lub w zespołach nie większych niż trzyosobowe.
 • Uczestnik zgłasza do konkursu jeden film – autorski, samodzielny, niepublikowany.
 • Czas trwania filmu – do 5 minut, technika dowolna.
 • Płyta DVD z nagranym filmem powinna odtwarzać się w programie Windows Media Player.
 • Płytę uczestnik przesyła na adres organizatora: Miejska Biblioteka Publiczna ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica, prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora, podać telefon, adres e-mail oraz dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu (załącznik nr 1).
 1. Prace zostaną ocenione przez jury, które powołują organizatorzy konkursu. W każdej z trzech kategorii przyznane zostaną 3 nagrody oraz wyróżnienia.
 2. Kryteria oceny: zgodność z tematem, oryginalność pomysłu, styl literacki, spójność formy i ogólne wrażenia artystyczne.
 3. Z nagrodzonymi osobami skontaktujemy się drogą mailową lub telefonicznie.
 4. Termin nadsyłania prac: 26.04.2021 r.
 5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez autora zgody na dane wizerunkowe oraz przekazanie Organizatorowi praw autorskich do celów promocji. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji dowolnie wybranych fragmentów nagrodzonej pracy w prasie i innych mediach w celach promocji konkursu bez powiadamiania autora; prace przekazane na konkurs stają się własnością Organizatora.
 6. Zgłoszenie do udziału w konkursie przez nadesłanie pracy traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków regulaminu. Prace niezgodne z regulaminem nie będą przyjmowane. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz publikacje jego utworów zgodnie z potrzebami organizacyjnymi konkursu.
 7. Termin ogłoszenia wyników: 30.04.2021 r.
 8. Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu pod tel. (74) 640 09 36 oraz e-mail: multimedia@mbp.swidnica.pl