Pod koniec 2020 roku została wydany drugi tom antologii twórców świdnickich warsztatów pisarskich „Drugie piętro”.

We wstępie, prowadząca warsztaty – Barbara Elmanowska zaznaczyła:
„Zgromadzone w tomie prace powstały w trudnym okresie, bo roku 2020, dotkniętym m.in. epidemią koronawirusa. Niewiele czasu spędziliśmy wspólnie, przy jednym warsztatowym stole. Rozmawialiśmy online przez dzielący nas ekran. Próbowaliśmy zabaw literackich, jak laboratorium prozy, w ramach którego Uczestnicy pisali w literackiej sztafecie jedno opowiadanie. Został ogłoszony konkurs „Dołącz do antologii”.
Te trudne warunki naszego bycia w świecie w tym czasie z pewnością osłabiły nas psychicznie, lecz jednocześnie (być może to jedna z przyczyn) wydały na świat, że się tak górnolotnie wyrażę, znakomite teksty. Gratuluję niniejszym moim Warsztatowiczom, wykonaliście kawał dobrej literackiej pracy.”
Autorami tekstów są:
Paweł Buczma
Martyna Czerniec
Igor Grudziński
Tamara Hebes
Sylwia Krawiczyńska
MarBe
Justyna Nawrocka
Anna Podhorodecka
Izabela Prypin
Grzegorz Woźny

Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy, na dzień dzisiejszy, nie może zorganizować spotkania promocyjnego w tradycyjnej formie. Jednakże dokłada starań, by promocja antologii odbyła się w zupełnie innej formie. Na początku lutego 2021 zostały nakręcone filmy, w których głównymi bohaterami są autorzy oraz ich teksty.

Więcej wkrótce.