Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16 „Słoneczko” w Świdnicy oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana K. Norwida w Świdnicy ogłaszają konkurs czytelniczy „Dzień Dobry Panie Adamie”

W związku zakazem przeprowadzania imprez i niepewnej sytuacji co do dalszego okresu organizatorzy postanowili wyjątkowo zmienić formułę konkursu czytelniczego „Dzień dobry Panie Adamie”. W trosce o dzieci konkurs nie może odbyć się w formule dotychczasowej. Dlatego proponujemy inne rozwiązanie.

Ideą konkursu jest:

 • bliższe poznanie utworu Adama Bahdaja „Pilot i ja” i wykorzystanie go w trakcie różnorodnych zajęć i zabaw z dziećmi
 • upamiętnienie postaci Adama Bahdaja
 • wyrabianie sprawności językowej poprzez udzielanie słownych wypowiedzi
 • twórcze ujęcie tematu
 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych oraz plastycznych
 • rozwijanie aktywności twórczej dzieci
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs ze względu na sytuację będzie składał się z jednego etapu.
 2. Tematem konkursu jest znajomość treści książki Adama Bahdaja „Pilot i ja”.
 3. Przedmiotem konkursu jest stworzenie wspólnej pracy plastycznej – historii obrazkowej, składającej się z 9-ciu mniejszych prac plastycznych.
 4. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do najstarszych grup w świdnickich przedszkolach.
 5. Jedno przedszkole może zgłosić jedną pracę plastyczną.
 6. Przedszkole biorące udział w konkursie winno zgłosić swój akces drogą elektroniczną, na adres przedszkole@pm16.swidnica.pl do dnia 15 lutego 2021 r. – należy podać nazwę placówki, nazwę grupy, nazwiska i imiona nauczycieli przygotowujących dzieci do konkursu.
 7. Po zgłoszeniu się do konkursu, do przedszkola zostanie wysłanych dziewięć pytań/zadań do wykonania, ułożonych chronologicznie – zgodnie z tekstem „Pilot i ja”.
  Autorami zadań konkursowych są bibliotekarki Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci i Młodzieży MBP w Świdnicy.
 8. Jak będzie przebiegał konkurs?
  – na początku Nauczyciele przedszkolni zapoznają dzieci z książką „Pilot i ja” – wspólne czytanie „na dywanie”
  – Nauczyciele przedszkolni podzielą grupę przedszkolną na dziewięć mniejszych grup – następnie mniejsze grupy wylosują jedno pytanie/zadanie do wykonania (zostaną one wysłane) – „uroczyste losowanie” – zadaniem małej grupy będzie zilustrowanie wylosowanego pytania/zadania – następnie, po ukończeniu mniejszych prac plastycznych, należy je wspólnie połączyć chronologicznie w jedną, dużą pracę plastyczną (jak na załączonym poniżej obrazku).
  – małe prace plastyczne winny być wykonane na kartce formatu A4
  – 9 małych prac należy przykleić na brystol w formacie 70cm x 100 cm
 9. Prace należy dostarczyć do Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy do dnia 26 marca 2021 r.
 10. Ze wszystkich etapów tworzenia wspólnej pracy konkursowej należy stworzyć fotorelację, na którą składać się będą:
  – zdjęcie ze wspólnego czytania
  – wybór/losowanie dziewięciu mniejszych grup
  – losowanie zadań
  – praca nad pracą plastyczną
  – zdjęcie grupowe z gotową pracą konkursową
  Fotorelację w formie elektronicznej należy dostarczyć wraz z pracą konkursową.
 11. Prace zostaną ocenione i nagrodzone przez Jury.
 12. Z prac powstanie wystawa wyeksponowana w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy zaś fotorelacje z przebiegu pracy nad konkursem udostępnione na stronach Organizatorów.
 13. Nagrody zostaną doręczone przez Organizatorów bezpośrednio do przedszkoli.
 14. Organizatorzy konkursu proszą o wypełnienie przez rodziców/opiekunów prawnych zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, a nauczycieli przedszkola o dostarczenie ich wraz z pracą konkursową (zgoda w załączeniu).
Grafika ukazująca jak wykonać pracę plastyczną na konkurs "Dzień doby Panie Adamie", należy je wspólnie połączyć chronologicznie w jedną, dużą pracę plastyczną.
- małe prace plastyczne winny być wykonane na kartce formatu A4- 9 małych prac należy przykleić na brystol w formacie 70cm x 100 cm

Informujemy, że w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży MBP znajdują się przygotowane książki do wypożyczenia przez Nauczyciela przedszkolnego.

Bliższych informacji o konkursie udzielają organizatorzy:

 • Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 „Słoneczko” w Świdnicy, tel. (74)852-60-70 (Izabela Gorska, Danuta Kasprzak)
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy, Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży, tel. (74)640-09-42)
Plakat promujący konkurs czytelniczy "Dzień dobry Panie Adamie!"