Od marca zapraszamy Państwa na kolejną edycję warsztatów pisarskich prowadzonych przez Barbarę Elmanowską.

W 2021 roku warsztaty przyjmą formę bardziej różnorodną, łączącą doświadczenie życiowe z aktem pisania, poszukiwaniem miejsc ciekawych, które mogą skłonić do tworzenia. Pisarz, żeby pisać, musi wpierw doświadczać. Skupimy się na poszukiwaniu inspiracji i realizowaniu ich w wybranych gatunkach. Będzie również miejsce na zabawy literackie, jak tworzenie limeryków – umiejętność ta może później umilić „absolwentom” warsztatów, biorąc przykład z zabaw uprawianych chociażby przez Wisławę Szymborską, niejedną nudną podróż lub spotkanie towarzyskie,

Dwanaście ciekawych i inspirujących spotkań.

Grupa warsztatowa zostanie wyłoniona w naborze. Prosimy chętne osoby o przesyłanie próbek tekstów literackich. Tematem przewodnim konkursu jest ubranie. Teksty mogę odpowiadać na pytania: Co mówi ubranie o bohaterze? W jaki sposób go charakteryzuje? Nośnikiem jakich informacji może być? Czym jest ubranie dla osoby, która je nosi? Co jeśli ubranie do niej nie pasuje? Jak objawia się dyskomfort? Ubranie brudne, dziurawe, wstyd. Ubranie jako element rytuałów społecznych, np. żałoba.
Prosimy o literackie ujęcie.
Forma i konwencja dowolna (wiersz, opis, dialog, komedia, dramat, sci-fi, reportaż itd.).

Program warsztatów w 2021 roku:

 1. Klasyczna forma poetycka – sonet – wycieczka na cmentarz śladem świdnickich artystów połączona z opowieścią o gatunku, jakim jest sonet. Zajęcia podwójne. Drugie na ocenę tekstów.
 1. Poezja konkretna – zabawy formą graficzną i tekstem. Zajęcia podwójne. Drugie na ocenę tekstów.
 1. Kim był flaner? Spacery bez celu, snucie się jako literackie inspiracje (czyli jednak celowe!). Opisy miasta. Zajęcia podwójne. Drugie na ocenę tekstów.
 1. Zabawy literackie, konkurs 7 słów.
 1. Konkurs literacki, wyłanianie zwycięzcy, pojedynki na teksty. Warsztowicze na zmianę wcielają się w rolę jury
 1. Reportaż – wyjście w miasto, obserwacja ludzi, wydarzeń, zrozumienie kontekstu. Tworzenie reportażu. Zajęcia podwójne. Drugie na ocenę tekstów.
 1. Zabaw literackich ciąg dalszy – tworzenie limeryków. Zajęcia podwójne. Drugie na ocenę tekstów.

Regulamin naboru na warsztaty literackie:

 1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana K. Norwida w Świdnicy ogłasza nabór do grupy warsztatowej kolejnej edycji warsztatów pisarskich prowadzonych przez Barbarę Elmanowską.
 2. Organizatorem naboru jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana K. Norwida w Świdnicy, zwana dalej MBP, z siedzibą w Świdnicy, ul. Franciszkańska 18.
 3. Uczestnikiem mogą być osoby powyżej 14. roku życia.
 4. Zasady dotyczące tekstu:
  – Chętne osoby prosimy o przesyłanie próbek tekstów literackich.
  – Tematem przewodnim jest ubranie, odzież (Co mówi ubranie o bohaterze? W jaki sposób go charakteryzuje? Nośnikiem jakich informacji może być? Czym jest ubranie dla osoby, która je nosi? Co jeśli ubranie do niej nie pasuje? Jak objawia się dyskomfort? Ubranie brudne, dziurawe, wstyd. Ubranie jako element rytuałów społecznych, np. żałoba),
  – Forma i konwencja dowolna (wiersz, opis, dialog, komedia, dramat, sci-fi, reportaż itd.),
  – Wymagania techniczne: 1 strona tekstu, czcionka Times New Roman 12, odstęp 1,5
  – Konkurs nie jest anonimowy, prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora, załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1) oraz podać adres e-mail.
 5. Terminy:
  – termin nadsyłania tekstów do 15 lutego 2021 r.
  – termin rozstrzygnięcia naboru do 19 lutego 2021 r.
 6. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedną pracę na adres: sekretariat@mbp.swidnica.pl z dopiskiem „Warsztaty pisarskie”.
 7. Jury powołane przez Organizatora wybierze uczestników kolejnej edycji warsztatów pisarskich.
 8. Nagroda:
  – udział w kolejnej edycji warsztatów pisarskich prowadzonych przez Barbarę Elmanowską. W 2021 roku warsztaty przyjmą formę bardziej różnorodną, łączącą doświadczenie życiowe z aktem pisania, poszukiwaniem miejsc ciekawych, które mogą skłonić do tworzenia. Pisarz, żeby pisać, musi wpierw doświadczać. Skupimy się na poszukiwaniu inspiracji i realizowaniu ich w wybranych gatunkach. Będzie również miejsce na zabawy literackie, jak tworzenie limeryków – umiejętność ta może później umilić „absolwentom” warsztatów, biorąc przykład z zabaw uprawianych chociażby przez Wisławę Szymborską, niejedną nudną podróż lub spotkanie towarzyskie. Dwanaście ciekawych i inspirujących spotkań,
  – druk tekstu w antologii kończącej kolejny cykl warsztatów pisarskich roku 2021,
  – autor nagrodzonego tekstu nie otrzyma żadnego dodatkowego honorarium związanego z jego publikacją.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo ingerencji w nagrodzony tekst oraz prawo do bezpłatnej publikacji dowolnie wybranych fragmentów nagrodzonej pracy w prasie i innych mediach w celach promocji konkursu bez powiadamiania autora.
 10. Wysłanie pracy jest jednocześnie zgodą na wzięcie udziału w naborze i jej późniejsze wykorzystanie przez MBP w Świdnicy.
  Zgłoszenie do udziału w naborze przez nadesłanie pracy traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków regulaminu.
 11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 12. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 74 640 09 46, oraz e-mail: sekretariat@mbp.swidnica.pl
plakat informujący o warsztatach pisarskich