Żywa Biblioteka to akcja skierowana do wszystkich osób, które chcą skonfrontować swoje wyobrażenia na temat grup, co do których istnieją stereotypy i uprzedzenia, zachodzi dyskryminacja i wykluczenie. Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy już po raz drugi organizuje takie wydarzenie, jeśli chcesz nam pomóc w tworzeniu lokalnej mapy stereotypów, odpowiedz na poniższe pytania (ankieta jest anonimowa).

Ankieta