Od 2 listopada, na placu z dzikami, obok Miejskiej Biblioteki Publicznej, można oglądać wystawę „Do Broni. Rok 1920 na plakatach, afiszach i drukach ulotnych ze zbiorów specjalnych Centralnej Biblioteki Wojskowej”.

Na wystawie prezentowane są plakaty, afisze i druki ulotne z okresu wojny Rosji Bolszewickiej z Polską w 1920 roku. W sugestywny sposób uzmysławiały one polskiemu społeczeństwu siłę wroga i grożące mu z jego strony niebezpieczeństwo, zachęcały do wstępowania do Armii Ochotniczej oraz wzywały do zakupu Pożyczki Odrodzenia Polski.

Wystawa przygotowana przez Centralną Bibliotekę Wojskową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Plakat wystawy: "Do Broni. Rok 1920 na plakatach, afiszach i drukach ulotnych ze zbiorów specjalnych Centralnej Biblioteki Wojskowej"