Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Świdnicy zaprasza osoby piszące, które chcą pogłębiać swoje umiejętności warsztatowe oraz poszerzać świadomość twórczą na warsztaty pisarskie.

Piszesz do szuflady? Dla znajomych? Chcesz wyjść z ukrycia i poszerzyć swoją wiedzę? Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Świdnicy zaprasza osoby piszące, które chcą pogłębiać swoje umiejętności warsztatowe oraz poszerzać świadomość twórczą na warsztaty pisarskie. Początek już w najbliższy poniedziałek.

Poprowadzi je Barbara Elmanowska. Na zakończenie zostanie wydany zbiór najlepszych utworów wszystkich uczestników.

Kolejne warsztaty odbędą się 7 grudnia.

W poniedziałek 2 listopada w MBP w Świdnicy odbyły się przedostatnie warsztaty pisarskie w tym roku. Prowadząca, Barbara Elmanowska, opowiedziała o możliwościach, jakie opis niesie dla tekstu literackiego. Opisy wewnętrzne i zewnętrzne bohaterów, opisy przyrody, świata przedstawionego, sytuacji oraz te, z których pisarz najczęściej korzysta, mieszane, a które grupa poznała na przykładzie niezwykle plastycznego opisu polowania na kangury w Australii autorstwa Jacka Kaczmarskiego w „Plaży dla psów”.

Druga część spotkania poświęcona była ocenie tekstów i powstającego drugiego tomu antologii powarsztatowej, która ukaże się nakładem Miejskiej Biblioteki Publicznej prawdopodobnie już w styczniu.

Kolejne warsztaty odbędą się już za miesiąc, 7 grudnia, a ich tematem będzie monolog wewnętrzny.

Zdjęcie z warsztatów pisarskich

Eksperymenty literackie

W poniedziałek 7 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyły się warsztaty pisarskie prowadzone przez Barbarę Elmanowską. Tematem przewodnim były szeroko pojęte eksperymenty literackie, od liberatury, czyli spójnego artystycznego projektu książki jako rzeczy, przez genialne próby Georgesa Pereca i Julio Cortazara, po różnego rodzaju testy poetyckie. W drugiej części spotkania Uczestnicy mierzyli się z zadaniami pisarskimi, których celem było zbudowanie scen totalnych, opierających się na wielu nieprzypadkowych elementach, jak warunki atmosferyczne, retrospekcja, monolog wewnętrzny, wrażenia zmysłowe. Ciekawą próbą było również ćwiczenie polegające na zmianie narratora w jednej scenie.

29 czerwca odbyły się pierwsze po pandemicznej przerwie warsztaty pisarskie w Miejskiej Bibliotece Publicznej. To zarazem ostatnie spotkanie przed wakacjami. Prowadząca, Barbara Elmanowska omówiła temat dziennika jako gatunku użytkowego i literackiego, w szczególności dziennika pisarza na podstawie zapisków m.in. Susan Sontag, Witolda Gombrowicza, Marii Dąbrowskiej, Adre Gide’a. Przytoczyła również fragment książki Katarzyny Bondy „Maszyna do pisania” na temat użyteczności dziennika w twórczym pisaniu.

Kolejne spotkanie, podwójne, odbędzie się 7 września. Grupa podejmie pierwsze analizy tekstów do kolejnej powarsztatowej antologii, która ukaże się na przełomie grudnia i stycznia.


Laboratorium prozy

W związku z przedłużoną izolacją prowadząca warsztaty pisarskie, Barbara Elmanowska, zaproponowała laboratorium prozy, w ramach którego uczestnicy napiszą fragment po fragmencie opowiadanie. Zabawa polega na dopisywaniu kolejnych części komedii romantycznej o rzeźbiarce Marii zamieszkującej jedno z miasteczek nad jeziorem Como we Włoszech. Są to elementy prozy, jak opis, opowiadanie i dialog w ściśle określonych ramach od 1000 do 1500 znaków oraz 300-600 dla dialogu. Każda osoba ma trzy dni na dopisanie dalszego ciągu i przesłanie pozostałym warsztatowiczom.

Laboratorium prozy to znakomite ćwiczenie pisarskie, w którym można nabrać wprawy w pisaniu każdego ze składników opowiadania, pod presją czasu oraz miejsca, co skłania do przyjrzenia się językowi, staraniom o utrzymanie stylu opowieści oraz nadawaniu jej znanego już na początku kierunku tak, aby akcja miała szansę się rozwinąć.

Do zabawy można się w każdym momencie przyłączyć. Szczegóły laboratorium prozy na FB prowadzącej, Barbary Elmanowskiej → wydarzenie

Kolejne warsztaty odbędą się online, tradycyjnie w pierwszy poniedziałek miesiąca, tj. 1 czerwca, o godzinie 16.30 i będą dotyczyły laboratorium prozy.

Link do spotkania do kolejnego spotkania:

1 czerwca, godz. 16.30: Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/6284974676?pwd=SGlPVXZndWdPbi9OSnhIOWNCd1dIZz09

Meeting ID: 628 497 4676
Password: 1Zia5m


4 maja, godz. 16.30: Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/6284974676?pwd=SGlPVXZndWdPbi9OSnhIOWNCd1dIZz09

Meeting ID: 628 497 4676
Password: 1Zia5m

fotografia: Maria Głowacka


Z przyczyn niezależnych od organizatorów warsztaty zaplanowane na 6 kwietnia – nie odbędą się. Mamy dla Państwa inną literacką propozycję – konkurs: „Dołączę do antologii”, w którym główną nagrodą będzie publikacja zwycięskiego tekstu w kończącej warsztaty literackie antologii.

Regulamin:

 1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana K. Norwida w Świdnicy zaprasza do wzięcia udziału w konkursie literackim, w którym główną nagrodą będzie publikacja zwycięskiego tekstu w kończącej warsztaty literackie antologii.
 2. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana K. Norwida
  w Świdnicy, zwana dalej MBP, z siedzibą w Świdnicy, ul. Franciszkańska 18.
 3. Terminy – zmiana terminu:
  – wysłania prac konkursowych: do 31 sierpnia 2020 r.
  – ogłoszenia wyników: wrzesień 2020 r.
 4. Uczestnikiem mogą być wyłącznie osoby, które nie uczestniczą w warsztatach literackich prowadzonych przez Barbarę Elmanowską w MBP w Świdnicy – brak ograniczeń wiekowych.
 5. Zasady dotyczące tekstu:
  – Gatunek literacki i tematyka prac są dowolne – proza, poezja, dramat do 10 stron znormalizowanego maszynopisu (czcionka Times New Roman, 12, odstęp 1,5),- Konkurs nie jest anonimowy, prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora, załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1) oraz podać adres e-mail.
 6. Wysłanie pracy konkursowej jest jednocześnie zgodą na wzięcie udziału w konkursie i jej późniejsze wykorzystanie przez MBP w Świdnicy.
 7. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedną pracę konkursową na adres: sekretariat@mbp.swidnica.pl z dopiskiem „Dołączę do antologii”.
 8. Jury powołane przez Organizatora wybierze jeden tekst spośród nadesłanych i przyzna tylko jedną nagrodę.
 9. Jury zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy.
 10. Nagroda:
  – druk tekstu w antologii kończącej kolejny cykl warsztatów pisarskich roku 2020,
  – autor nagrodzonego tekstu nie otrzyma żadnego dodatkowego honorarium związanego
  z jego publikacją.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo ingerencji w nagrodzony tekst oraz prawo do bezpłatnej publikacji dowolnie wybranych fragmentów nagrodzonej pracy w prasie i innych mediach
  w celach promocji konkursu bez powiadamiania autora.
 12. Zgłoszenie do udziału w konkursie przez nadesłanie pracy traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków regulaminu.
 13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 14. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 74 640 09 46, oraz e-mail: sekretariat@mbp.swidnica.pl

Załącznik


Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Świdnicy zaprasza osoby piszące, które chcą pogłębiać swoje umiejętności warsztatowe oraz poszerzać świadomość twórczą na warsztaty pisarskie.

Piszesz do szuflady? Dla znajomych? Chcesz wyjść z ukrycia i poszerzyć swoją wiedzę? Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Świdnicy zaprasza osoby piszące, które chcą pogłębiać swoje umiejętności warsztatowe oraz poszerzać świadomość twórczą na warsztaty pisarskie. Początek już w najbliższy poniedziałek.

Warsztaty obejmą cykl 12 spotkań. Zajęcia odbywać się będą co miesiąc. Poprowadzi je Barbara Elmanowska. Na zakończenie zostanie wydany zbiór najlepszych utworów wszystkich uczestników.


Warsztaty:
13.01.2020 oraz 03.02.2020

Melodia języka

W styczniu rozpoczął się kolejny cykl warsztatów pisarskich prowadzonych przez Barbarę Elmanowską w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy. Pierwsze dwa miesiące poświęcone były melodii języka. Język to dźwięki, muzyka. Słowa mają swój smak. Pisać tak, by lektura była możliwie zmysłowym doświadczeniem, skomponować melodie, która zachwyci Czytelnika – oto najwyższa próba pisarska. Roland Barthes pisał: „Skoro przyjemnie czyta mi się to zdanie, opowieść czy słowo znaczy to, że zostały one napisane z przyjemnością (przyjemność nie przeczy cierpieniom pisarza). A na odwrót? Czy pisanie z przyjemnością upewnia mnie – mnie, pisarza – o przyjemności mojego czytelnika? W żaden sposób. Muszę szukać czytelnika (‘poderwać’ go), nie wiedząc, gdzie jest. Tak tworzy się przestrzeń rozkoszy”. Pisarz musi smakować zapisywane przez siebie słowa, wyczuwać ich drżenie, dostosować natężenie do opowiadanej historii.

Kolejne dwa spotkania (marcowe i kwietniowe) zostaną poświęcone pisaniu bloga. Zapraszamy już 2 marca o godzinie 16:30.

Warsztaty:
02.12.2019

2 grudnia odbyły się ostatnie w tym roku warsztaty pisarskie prowadzone przez Barbarę Elmanowską. Był to czas podsumowań, planów na następny rok, drobnych korekt. Jak również dokończenia tematu z zajęć listopadowych, który pobudził do gorącej dyskusji. Nic w tym dziwnego skoro były to literackie sceny erotyczne. Kilka osób przeczytało również swoje teksty z ostatniego miesiąca.

Jeszcze w grudniu ukaże się antologia najlepszych tekstów uczestników pt. „Drugie piętro”.

Warsztaty:
04.11.2019

Pod znakiem antologii

W poniedziałek 4 listopada odbyły się przedostatnie warsztaty literackie prowadzone przez Barbarę Elmanowską. Tematem były teksty uczestników, zgłoszone przez nich do antologii, która ukaże się w grudniu nakładem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy.

Najczęstsze błędy, rady dotyczące zapisu, stylu, interpunkcji oraz analiza treści zdominowały dyskusję.Warsztaty:07.10.2019

Osobisty esej

Jak napisać esej wybitny literacko, poruszający kwestie ważne, ponadczasowy? O „Własnym pokoju” podarowanym ludzkości przez Virginię Woolf 7 października rozmawiała grupa warsztatowa, prowadzona przez Barbarę Elmanowską.

Grupa przygotowuje się już do tworzenia przyszłej antologii, co prowokuje ożywioną dyskusję o zgłoszonych do niej tekstach i ewentualnych poprawkach.
02.09.2019

A gdyby tak…

Właśnie. A gdyby tak Jarosław Iwaszkiewicz był uczestnikiem warsztatów pisarskich w Świdnicy? Nie mógł przyjść na pierwsze spotkanie po wakacjach, które odbyło się 2 września, ale wysłał do oceny opowiadanie „Tatarak”, poprosił o przyjrzenia się mu pod kątem technicznym, jak również fabularnym. Jakie wywołuje dyskusje, emocje, czy jest dobrze napisane?

Taką zabawę zaproponowała przybyłym prowadząca, Barbara Elmanowska. Grupa przyjrzała się opowiadaniu z dużą uwagą, wyceniając je na doskonałe.

Kolejne warsztaty już 7 października, a ich tematem będzie esej. Tym razem do uczestników dołączy Virginia Woolf i jej „Własny pokój”.

Warsztaty:
01.07.2019

Kim jest nasz bohater

Tradycyjnie w pierwszy poniedziałek miesiąca (1 lipca) w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyły się warsztaty pisarskie prowadzone przez Barbarę Elmanowską. Spotkanie było poświęcone bohaterowi. Przedziwne postacie z ich życiowymi bagażami mogą być komiczne lub tragiczne. Losując do tego opowieści przestrzeń, co było elementem przeprowadzonego ćwiczenia, otwiera się im nowe drogi, nowe konflikty wewnętrzne i zewnętrzne. Bohater może mieć coś z samego autora, może być mocno przetworzonym lustrzanym odbiciem lub kimś całkowicie odrębnym.

Było to ostatnie spotkanie przed wakacjami. Kolejne dopiero we wrześniu, za to podwójne, będzie więc okazja, by poczytać teksty napisane przez uczestników w trakcie wakacji.

Warsztaty:
03.06.2019

Dialog jako zadanie pisarskie

Tradycyjnie w pierwszy poniedziałek miesiąca (3 czerwca) w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyły się warsztaty pisarskie prowadzone przez Barbarę Elmanowską. Spotkanie było poświęcone budowaniu dialogów przede wszystkim w sztuce teatralnej, scenariuszu i prozie. Prowadząca przybliżyła zarówno technikę zapisu rozmowy, jak również jej znaczenie dla utworu. Dialog buduje konflikt, wbrew pozorom największa wartość tkwi w niedopowiedzeniach, a nie ma niedopowiedzeń bez rozmowy. Dialog to również możliwość wypowiedzenia się bohatera jego własnym językiem, czyli umożliwia on budowanie wiarygodnej i ciekawej postaci.

Miejmy nadzieję, że uczestnicy zachowają tę lekcję w pamięci, tworząc nowe literackie światy, a budowane przez nich rozmowy, będą ożywiać akcję i dodawać jej napięcia.

Kolejne warsztaty odbędą się 1 lipca i będą dotyczyły bohatera.

Warsztaty:
06.05.2019

Wszędzie metafora

Jak zwykle w pierwszy poniedziałek miesiąca (6 maja) odbyły się warsztaty literackie w MBP w Świdnicy. Tematem przewodnim była metafora. Na czym polega ten środek stylistyczny, jak i po co go używać, jak go odczytywać. Prowadząca, Barbara Elmanowska, zaprezentowała kilka przykładów zarówno w poezji, prozie, jak i nauce.

Później grupa przeszła do dyskusji nad tekstem jednego z uczestników, co było pretekstem do przyjrzenia się kompozycji, opisom i dialogom w opowiadaniu.

Zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się 3 czerwca, a jego tematem będzie dialog w prozie.

Warsztaty:
01.04.2019

Zakrzywienie czasoprzestrzeni

W poniedziałek 1 kwietnia na warsztatach pisarskich prowadzonych przez Barbarę Elmanowską dopisała frekwencja i bynajmniej to nie jest żart w ramach prima aprilis. Na zajęciach pojawiło się wiele znamienitości (warto wymienić członków po czterech miesiącach spotkań), mianowicie:

 1. Justyna Nawrocka z Wałbrzycha, która hojnie podzieliła się doświadczeniem pisania książki „Paragon” wydanej nakładem wydawnictwa Mamiko.
 2. Izabela Prypin, pisarka, autorka znakomitych „Twarzy” opublikowanych w Roczniku Dolnośląskim „Pomosty” (Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Wrocław 2018, s. 110) oraz autorka artykułów w „Gościu Niedzielnym” publikująca pod pseudonimami narzucanymi losowo przez redakcję (wprawny czytelnik rozpozna po stylu).
 3. Tamara Hebes, poet(k)a, która wciąż szuka idealnego, samowystarczalnego języka, rozmyśla nad warsztatem pisarskim, co nie przeszkadza jej być autorką niezwykle płodną, z 4 zbiorami poetyckimi na koncie: „ekstra nocne”(1998), „Ja oniryczne” (2005), „Muchoraj” (2007), „Błąd paralaksy” (2015).
 4. Marian Bełtkiewicz, pisarz, publikujący regularnie na stronie internetowej opowi.pl pod pseudonimem MarBe.
 5. Krystyna Popławska, poetka, opisująca w dawnym stylu uroki przyrody.
 6. Joanna Baranowska z Wrocławia, rodem ze Świdnicy, poetka i aktorka, aktualnie studentka twórczego pisania Instytutu Filologii Polskiej we Wrocławiu.
 7. Tomasz Droszkowski z Wrocławia, rodem zaś z Pomorza, reportażysta i student twórczego pisania Instytutu Filologii Polskiej we Wrocławiu.
 8. Grzegorz Skoczylas, poeta, stypendysta Urzędu Miasta 2018 roku, autor tomiku „Partia szachów”.
 9. Paweł Buczma, znany świdnicki poeta i fotograf, outsider, organizator „Spotkań z poezją”.
 10. Martyna Czerniec, poetka młodego pokolenia.

Miejmy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości, na przykład 6 maja, w tej samej przestrzeni, spotkamy się w tym samym gronie, opowiadając sobie o naszych refleksjach związanym z użyciem metafory.

Warsztaty:
04.03.2019

Kto mówi w tekście?
W poniedziałek, 4 marca odbyły się kolejne warsztaty pisarskie. Prowadząca, Barbara Elmanowska, omówiła problematykę narratora w prozie. Kiedy narratora można utożsamić z autorem tekstu, czy narrator jest wewnątrz, czy na zewnątrz świata przedstawionego, czy ocenia rzeczywistość fabularną, czy też pozostaje wobec niej neutralny? Kiedy warto zastosować pierwszą osobę, kiedy trzecią?

Temat spotkał się z wieloma pytaniami i pomysłami. Pojawiła się również wątpliwość, czy istnieje proza, która dotyczyłaby wyłącznie przedmiotów, nie zaś bohaterów i wydarzeń. Być może jeden z uczestników warsztatów niedługo przedstawi grupie wynik prowadzonego przez siebie eksperymentu.

Kolejne spotkanie odbędzie się 1 kwietnia i będzie dotyczyło czasu i przestrzeni w prozie.

Warsztaty:
04.02.2019

Nożyce poszły w ruch…

Takim tytułem można by zatytułować relację z warsztatów pisarskich poświęconych przerzutni w wierszu. Na spotkaniu, które odbyło się 4 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej, prowadząca, Barbara Elmanowska, zaproponowała ćwiczenie dzielenia tekstu na wersy za pomocą… nożyczek. Tym sposobem słuchacze uczyli się wyczuwać miejsca w wierszu, na które chcą zwrócić uwagę przyszłych czytelników.

W drugiej części spotkania swoje prace czytały Tamara Hebes oraz Krystyna Popławska, a odmienny charakter formalny wierszy stał się podstawą dyskusji na temat rymów, rytmu i omawianej przerzutni.

Uczestnikom został również przedstawiony regulamin warsztatów oraz warunków zgłaszania swoich tekstów do mającej zakończyć spotkania antologii. Grupa jest wciąż otwarta na nowych słuchaczy, którzy ze wspomnianym regulaminem mogą zapoznać się na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy.

Kolejne spotkanie odbędzie się 4 marca i będzie dotyczyło narratora.

Warsztaty:
07.01.2019

Poeci i pisarze rozpoczynają pracę.

W poniedziałek 7 stycznia w MBP w Świdnicy rozpoczął się kolejny cykl warsztatów pisarskich, prowadzonych przez Barbarę Elmanowską. Tegoroczną edycję zakończy wydanie antologii tekstów uczestników, więc osoby piszące mają o co walczyć.

Podczas pierwszego spotkania, na którym frekwencja dopisała, zostały omówione kwestie organizacyjne, proponowany plan pracy w 2019 roku. Zajęcia mają być każdorazowo podzielone na rozgrzewkę, czyli zadanie wykonywane na gorąco; analizę tekstów przygotowanych wcześniej oraz dyskusję na tematy literackie wedle aktualnych potrzeb uczestników.

Po tym formalnym wstępie grupa przeszła do pierwszego z zadań pisarskich: opisu przedmiotu, którym była szczotka do włosów, w trzech wybranych konwencjach literackich. Tu dominowały kryminały i romanse, więc raz bohaterka porzucała bohatera, a szczotka do włosów pozostaje reliktem dawnej miłości, by innym razem stać się dowodem w sprawie o morderstwo, a włosy poddane badaniu DNA.

Zajęcia zakończyły się tradycyjnie analizą tekstów oraz ciekawą dyskusją.

Kolejne spotkanie zaplanowane na 4 lutego, będzie dotyczyło przerzutni w wierszu.

Warsztaty:
03.12.2018

W poniedziałek 3 grudnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyły się ostatnie w tym roku warsztaty pisarskie, prowadzone przez Barbarę Elmanowską. Uczestnicy powitali brawami Izabelę Prypin, która zadebiutowała swoją prozą na łamach „Pomostów”, Dolnośląskiego Rocznika Literackiego, wydawanego przez Stowarzyszenie Pisarzy Polskich we Wrocławiu. Miło żegnać rok tak przyjemną wiadomością. Grupa tradycyjnie omówiła teksty uczestników, co zaowocowało dyskusją na temat wiarygodnego języka bohaterów. Zagadnienie dramatu zostało dopiero napoczęte przywołaniem potencjalnych tematach. Życzymy wszystkim osobom piszącym wielu sukcesów i weny twórczej w roku 2019.


07.11.2018

5 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy odbyły się kolejne warsztaty pisarskie prowadzone przez Barbarę Elmanowską. Tematem spotkania był komizm w literaturze.
– Zarówno komedia, jako klasyczny gatunek, po którym humoru należy się spodziewać, ale również teksty, w których komizm pełni bardziej wyrafinowane role, służąc przykładowo krytyce świata. Tym samym na scenę wkracza ironia, środek stylistyczny prezentowany już na warsztatach. Tradycyjnie spora część zajęć poświęcona była analizie i krytyce twórczości uczestników, jak i dyskusjom towarzyszącym, jak cztery typy temperamentów, którymi autor może obdarzyć swoich bohaterów – relacjonuje Barbara Elmanowska.

Warsztaty:
01.10.2018

1 października odbyły się kolejne warsztaty, prowadzone przez Barbarę Elmanowską. Odkąd na naszych termometrach słupek rtęci drastycznie zmalał, maleje również frekwencja na warsztatach. Czyżby wzięła z niego przykład? Pomimo tego jednak, temperatura dyskusji okazała się o wiele wyższa, niż w pełni lata.
Onomatopeje, metafory, neologizmy, przerzutnie i inne stylistyczne twory były przedmiotem wykładu prowadzącej. Jak opisać wiatr, by czytelnik go słyszał? Jak budować napięcie, używając przerzutni? Jak tworzyć nowe znaczenia poprzez metafory? I jak na przykład używał neologizmów Cortazar, pisząc „Grę w klasy”?

Uczestnicy tym samym doświadczali skomplikowanej przestrzeni wiersza, w którym, jak w ciepłym pomieszczeniu, można się skryć w jesienne wieczory.

Na kolejnym spotkaniu poruszane będą tematy kiczu oraz komizmu. Zapraszamy.

27.08.2018

27 sierpnia odbyły się kolejne warsztaty pisarskie prowadzone przez Barbarę Elmanowską. Tym razem tematem spotkania były podręczniki twórczego pisania, w tym przede wszystkim trzy przywołane w czasie wykładu, czyli: „Twórcze pisanie dla młodych panien” Izabeli Filipiak, „Maszyna do pisania” Katarzyny Bondy i „Jak pisać. Pamiętnik rzemieślnika” Stephena Kinga. W dyskusji zaś tradycyjnie pojawiło się wiele nowych wątków, luźno związanych z głównym tematem. Zgodnie z potrzebami uczestników rozmowa dotyczyła granic korekty wydawniczej, sztuki wysokiej i niskiej, pisania jako rzemiosła oraz jego wartości różnie ocenianej, z jednej strony jako niezaprzeczalnej, z drugiej jako nadmiernego obciążenia, czy metod pracy twórczej, które pomimo porad znanych pisarzy, każdy musi wypracować sam.

Kolejne warsztaty odbędą się 3 września o godzinie 16:30, a ich tematem będzie notes pisarza.
Zapraszamy!

06.08.2018

Elastyczna wędka

Są spotkania, które trudno opisać, a gdy tylko się to stwierdzi, okazuje się, że właśnie zostały ujęte w języku, jakby przy okazji. I na to liczę, siadając do relacji z dzisiejszych warsztatów pisarskich. Przypomina mi się stwierdzenie Izabeli Filipiak, że „ćwiczenia inspiracyjne są jak silna, elastyczna wędka. Zanurzasz ją w swoim wewnętrznym obszarze wód, czekasz i patrzysz – co wyciągniesz tym razem?”. I właśnie to określenie wydaje mi się najbardziej adekwatne do przebiegu drugiego spotkania warsztatowego. Było jak elastyczna wędka, którą zanurzaliśmy, by wyławiać kolejne tematy, problemy związane z pisaniem, zarówno te czysto techniczne, czyli ściśle związane z tekstem, jak i te sympatyzujące z aktem twórczym.

Nic więc dziwnego w tym, że zatarły się ramy czasowe spotkania, a grupa w pełnym składzie z Biblioteki przeniosła się do okolicznego ogródka, by kontynuować część drugą, czyli czytania własnych tekstów, które sprowokowały dalszą, ożywioną dyskusję.

Więc! Ad vocem dzisiejszej rozmowy raz jeszcze Izabela Filipiak i kilka porad, by wciąż inspirować, uspakajać, bądź pobudzać, każdemu piszącemu podług jego aktualnych potrzeb:

„Rady płynące z głębi serca brzmiałyby na przykład tak: Angażuj się tylko w takie sytuacje, które mogą być dla ciebie inspiracją. Odrzuć je, jak tylko staną się dla ciebie obciążeniem. Albo tak:

Rzuć to wszystko. Kłam, kręć, żyj w ukryciu, jeśli trzeba. Za to bardzo spokojnie. Dużo śpij. Niedospanie + pisanie = depresja. Jeśli nie odpowiada ci twoja stara rodzina, znajdź sobie nową.

Urządź sobie życie tak, żebyś mogła wstawać o dwunastej. Zrezygnuj z jakiegoś obowiązku i zobacz, czy świat się zawalił. Nie zawalił się? To dobrze, zrezygnuj z jeszcze jednego. Wykorzystaj ten czas na czytanie i pisanie.”

„Wiersz czy opowiadanie chcą się poruszać swoim własnym rytmem i potrzebują dla siebie czasu. Chcą dojrzewać i nie chcą, żeby im w tym przeszkadzać. Domagają się, żebyś podbudowała się inspirującą lekturą albo poszła na spacer nad rzekę i wróciła do nich z tymi myślami, które pojawiły się w samotności lub w towarzystwie, podczas spaceru, wędrówki w górach, wycieczki nad jezioro. Ulegałaś już różnym okolicznościom w życiu. Dlaczego tym razem nie ulec temu, co jest w tobie i domaga się, chce zostać zapisane?”

Barbara Elmanowska