Przypominamy o naszej ofercie na lato. Już jutro (1 lipca br.) ruszamy z akcją czytelniczą Cała Świdnica czyta – zapraszamy najmłodszych – przyjdź do biblioteki i odbierz swój indeks czytelniczy! W piątek rozpoczyna się cykl Filmowych poranków z biblioteką. Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcjach filmowych. Pamiętajcie, że warunkiem uczestnictwa jest przyprowadzenie dziecka i wypełnienie pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia. A w poniedziałek niech szykują się łowcy, ponieważ rusza akcja Łowcy książek z apetytem!

Łowcy książek – apetytem

Regulamin akcji czytelniczej „Łowcy Książek… z apetytem”

 1. Organizatorem akcji pod nazwą „Łowcy Książek… z apetytem” jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana K. Norwida w Świdnicy, zwana dalej MBP, z siedzibą w Świdnicy, ul. Franciszkańska 18.

 2. Termin trwania akcji:

  06.07.2020 – 10.07.2020 (dzieci – w tych dniach Uczestnicy mogą zdobyć książeczkę dla młodszego Czytelnika)

  03.08.2020 – 07.08.2020 (młodzież i dorośli – w tych dniach Uczestnicy mogą zdobyć książkę dla starszego Czytelnika)

 3. Obszar akcji:

  Akcja „Łowcy Książek… z apetytem” będzie obejmować obszar całego miasta Świdnica.

 4. Cel akcji:

  Rozbudzenie apetytu na książki czytelników MBP w Świdnicy. Odkrywanie nowych, ciekawych miejsc w naszym mieście. Bo czytać można wszędzie. Zachęcenie nowych osób do odwiedzenia biblioteki, bo naprawdę warto być czytelnikiem.

 5. Uczestnicy:

  Uczestnikiem akcji czytelniczej może być każdy czytelnik MBP.

 6. Każdy Uczestnik może wziąć udział w akcji jednorazowo.

 7. O co chodzi w akcji czytelniczej „Łowcy książek”:

  Mamy do rozdania 10 książkowych nowości. Co zrobić, aby zgarnąć jedną z nich? To proste…

  W dniach:

  06.07.2020 – 10.07.2020 (dzieci – w tych dniach Uczestnicy mogą zdobyć książeczkę dla młodszego Czytelnika)

  03.08.2020 – 07.08.2020 (młodzież i dorośli – w tych dniach Uczestnicy mogą zdobyć książkę dla starszego Czytelnika)

  MBP będzie publikować na fanpage’ach biblioteki zdjęcie charakterystycznego elementu z miejsca, w którym pozostawiono jedną z 10 książek. Pierwsza osoba, która dotrze do wyznaczonego celu i okaże się własną kartą biblioteczną oraz wypełni zgodę (załącznik nr 1) otrzyma na własność odnalezioną książkę.

 8. W każdej książce Uczestnik znajdzie zgodę na wzięcie udziału w akcji (załącznik nr 1). Należy ją wypełnić i pozostawić na miejscu, gdzie uczestnik odnalazł książkę lub dostarczyć do MBP.
  W przypadku osób niepełnoletnich zgody podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

 9. Pochwal się wszystkim zdobytą książką! Zrób sobie z nią zdjęcie i wyślij je na adres oddz@mbp.swidnica.pl lub na FB, a my je opublikujemy.

 10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 11. Dodatkowe informacje: Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży, pok. 302, tel. 74/640-09-42.

Filmowe poranki

Warunki uczestnictwa w projekcjach filmowych:

 • Na sali projekcyjnej może przebywać maksymalnie 15 dzieci powyżej 7. roku życia i prowadzący spotkanie.

 • Przed wejściem na salę dzieci muszą koniecznie zdezynfekować ręce.

 • Zalecane jest używanie maseczek ochronnych.

 • Uczestnicy projekcji zobowiązani są utrzymywać dystans społeczny (minimum 2 m).

 • Zalecane jest używanie maseczek ochronnych lub przyłbic;

 • Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są utrzymywać dystans społeczny – minimum 2 m (zapewnione miejsca);

 • Uczestnik wypełnia zgodę  umożliwiającą Organizatorowi udostępnienie Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych uczestników imprezy (przechowywane przez organizatora przez 2 tygodnie) – w przypadku dziecka – wypełnia rodzic;

 • Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę, że, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym – w przypadku dziecka – wypełnia rodzic;

 • Rodzice i opiekunowie dzieci na czas projekcji będą mieli udostępnioną prasę kolorową w holu na I piętrze MBP, organizatorzy seansów nie biorą odpowiedzialności za dzieci przebywające za salą projekcyjną.

 • O uczestnictwie w seansie filmowym decyduje kolejność pojawienia się na sali projekcyjnej.

 • Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy uczestnictwa w imprezie dzieciom z objawami chorobowymi (kaszel, katar itp.).

Cała Świdnica czyta – kolejna edycja

Zapraszamy najmłodszych czytelników do wspólnej zabawy czytelniczej z Rodziną Książków i Czytelników! Przyjdź do świdnickiej biblioteki – do Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży, odbierz swój Indeks Czytelnika, wypożyczaj książki. Przy każdej wizycie poproś panią bibliotekarkę o pieczątkę potwierdzającą wypożyczenie książki.

Podejmij czytelnicze wyzwanie!

Akcja przeznaczona jest dla najmłodszych czytelników. Każdy uczestnik projektu otrzymuje bezpłatny Indeks, w którym będzie zbierał informacje na temat wypożyczonych/przeczytanych książek. Indeks ma charakter zeszytu aktywności czytelniczej, uczestnicy projektu, będą mieli do zrealizowania szereg zadań (np. przygotowanie recenzji przeczytanej książki, wykonanie ilustracji itd.).

Rozpoczynamy 1 lipca. Przyjdź i odbierz swój indeks!

Akcja będzie trwała do wyczerpania indeksów. Każdy, kto przyniesie do biblioteki wypełniony w całości indeks, otrzyma dyplom oraz nagrodę niespodziankę – wszyscy zostaną nagrodzeni!

 

Autorem ilustracji jest Joanna Zagner – Kołat.

Teatr edukacji i profilaktyki MASKA przedstawia:

07.08.2020 | 10.00 – NA MISIOWYCH URODZINACH – NAJWAŻNIEJSZA JEST RODZINA – spektakl ukazujący wartość, jaką jest rodzina, wzajemna pomoc i szacunek
21.08.2020 | 10.00 – BYĆ DOROSŁĄ BARDZO CHCIAŁA I NA MIOTLE ODLECIAŁA – bajka o zasadach bezpieczeństwa na drodze i w życiu codziennym
28.08.2020 | 10.00 – OPOWIEŚCI Z TECZKI PROFESORA KSIĄŻECZKI – bajka promująca czytelnictwo

Regulamin uczestnictwa:

 • Przedstawienia będą odbywały się na Placu z dzikami, obok Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy (w przypadku złej pogody w budynku MBP);

 • MBP jako organizator oddzieli i oznaczy teren dla widowni (aby uniemożliwić mieszanie się publiczności z osobami postronnymi, np. spacerowiczami) oraz ustawi „miejsca siedzące” zachowując 2-metrową odległość pomiędzy uczestnikami.

 • Zalecamy przyjść z odpowiednim wyprzedzeniem ze względu na procedurę zbierania danych przed wejściem.

 • Maksymalna liczba uczestników uzależniona jest od limitów podanych w aktualnych przepisach prawa oraz oznaczonych miejsc przygotowanych zgodnie z wytycznymi ministerstwa.

 • Przed przedstawieniem uczestnicy wydarzenia muszą zdezynfekować ręce;

 • Zalecane jest używanie maseczek ochronnych lub przyłbic;

 • Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są utrzymywać dystans społeczny – minimum 2 m (zapewnione miejsca);

 • Uczestnik wypełnia zgodę  umożliwiającą Organizatorowi udostępnienie Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych uczestników imprezy (przechowywane przez organizatora przez 2 tygodnie) – w przypadku dziecka – wypełnia rodzic;

 • Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę, że, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym (w przypadku dziecka – wypełnia rodzic);

 • Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy uczestnictwa w imprezie osobom z objawami chorobowymi [kaszel, katar itp.];

 • Po zakończeniu wydarzenia rozchodząca się publiczność musi szczególnie zwrócić uwagę na utrzymanie dystansu społecznego.