Zwroty księgozbioru będą przyjmowane bezpośrednio w działach. Uruchomiony zostanie także działający w bibliotece punkt ksero oraz wznawiamy możliwość wydruków i skanów. Otwieramy Czytelnię dla czytelników. Na razie w bardzo ograniczonym stopniu i przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

Należy stosować się jednak do zasad:
– preferowane są wypożyczenia do domu
– na miejscu będzie można skorzystać ze stanowisk komputerowych – także w ograniczonym czasie do 30 min.
– zaleca się rezerwację stanowiska przed wizytą w Czytelni
– czytelnik może mieć przy sobie mały bagaż podręczny/torebkę z dokumentami, a odzienie wierzchnie należy wieszać na oparciu krzesła (szatnia nadal jest nieczynna)
– w czytelni nie będzie prezencyjnego dostępu do gazet, będzie istniała możliwość wypożyczenia prasy na zewnątrz w ilościach i na czas – zgodnie z regulaminem obowiązującym na czas epidemii
– prasa zwracana do czytelni będzie poddawana kwarantannie

Po każdym użytkowaniu stanowisko w czytelni będzie dezynfekowane. Uruchomiony zostanie także działający w bibliotece punkt ksero oraz wznawiamy możliwość wydruków i skanów. Zasady funkcjonowania czytelni i całej biblioteki mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemiologicznej w mieście i gminie Świdnica. Zasady wchodzą 8 czerwca 2020 r. 

Regulamin udostępniania prasy na zewnątrz z Czytelni Czasopism Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana K. Norwida w Świdnicy ul. Franciszkańska 18

 1. W Czytelni Czasopism istnieje możliwość wypożyczenia prasy na zewnątrz.

 2. Udostępnieniu na zewnątrz podlegają nr bieżące i archiwalne czasopism będących w zasobach Biblioteki.

 1. Z możliwości wypożyczenia prasy na zewnątrz mogą skorzystać jedynie użytkownicy będący czytelnikami Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy.

 1. Zwrotu wypożyczonych zbiorów należy dokonywać w Czytelni.

 1. Czytelnik przed wypożyczeniem zbiorów bibliotecznych powinien zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi. Za braki i uszkodzenia stwierdzone przy zwrocie, które nie zostały uprzednio zgłoszone, odpowiada czytelnik dokonujący zwrotu.

 1. Jednorazowo można wypożyczyć w Czytelni następującą liczbę zbiorów:

  a) prasa bieżąca:

  – prasa codzienna – maks.2 tytuły na 2 dni

  – tygodniki, miesięczniki, kwartalniki – maks. 3 tytuły na 2 dni

  b) prasa archiwalna: maks. 8 sztuk na 7 dni

 1. Czytelnik, który zniszczył lub zgubił wypożyczone czasopismo, zobowiązany jest do jego odkupienia (całkowity koszt pozyskania nowego egzemplarza = jego cena + koszt przesyłki np. od Wydawcy)

 1. W przypadku nie przestrzegania terminu zwrotów wypożyczonych czasopism będzie naliczana opłata w wysokości 1 zł/dzień spóźnienia za każdy wypożyczony egzemplarz.

 1. Wypożyczenie czasopisma do domu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.

 1. Zwrócona prasa trafia na kwarantannę, po odbyciu której, ponownie może być udostępniana.