Szanowni Państwo,

zarządzeniem Prezydenta Miasta wznawiamy konsultacje społeczne z mieszkańcami Świdnicy dotyczące zagospodarowania Skweru Lecha Kaczyńskiego znajdującego się
w historycznym centrum u zbiegu ulic Muzealnej, Zamkowej i Kotlarskiej.

Przypomniany zgłoszone propozycje pomników, jakie miałyby być usytuowane na skwerze:

1. Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego propozycja Społecznego Komitetu Patriotycznego
w Świdnicy;

2. Pomnik Księcia Bolka Świdnickiego propozycja Towarzystwa Regionalnego Ziemi Świdnickiej;

3. Pomnik pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej propozycja Społecznego Komitet Budowy Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 w Świdnicy.

Ankiety papierowe, które należy wrzucać do urn dostępne są w następujących punktach miasta:

  • Urząd Miejski ul. Armii Krajowej 49 – Biuro Obsługi Klienta pok.1a

  • Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Długa 33

  • Miejska Biblioteka Publiczna siedziba główna ul. Franciszkańska 18 oraz filie:
    nr 1 – ul. Wrocławska 44, nr 2- tymczasowa siedziba przy SP nr 2, ul. Ofiar Oświęcimskich 30, nr 5 – ul. Kraszowicka 55

  • Świdnicki Ośrodek Kultury – Galeria Fotografii, Rynek 44

  • Muzeum Dawnego Kupiectwa, Rynek 37

  • Informacja Turystyczna ul. Wewnętrzna 2 (Rynek).

 

Elektroniczny formularz ankiety dostępny jest na stronie internetowej www.um.swidnica.pl.

Konsultacje prowadzone będą w terminie: 27 maja 2020 r. – 26 czerwca 2020 r.

Przypominamy: pełnoletni mieszkaniec Świdnicy może wypełnić jedną ankietę.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

 


 

Zapraszamy mieszkańców Świdnicy do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zagospodarowania skweru Lecha Kaczyńskiego, znajdującego się w historycznym centrum miasta u zbiegu ulic Muzealnej, Zamkowej i Kotlarskiej. Zasięgnięcie opinii świdniczan ma na celu pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej usytuowania w tym miejscu jednej z trzech propozycji pomników złożonych do Urzędu Miejskiego w Świdnicy przez niezależne grupy inicjatywne.

Więcej informacji: http://um.swidnica.pl/pages/posts/jak-zagospodarowac-skwer-lecha-kaczynskiego-w-swidnicy-wez-udzial-w-konsultacjach-spolecznych-3416.php