Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy przy ul. Franciszkańskiej, jak również filie, 5 maja 2020 r (wtorek) ponownie otworzy się dla czytelników.

Biblioteka będzie otwarta w poniedziałek od 11.00 do 17.00, a w pozostałe dni od 9.00 do 17.00. W soboty będzie zamknięta. Wyjątkiem będzie Czytelnia Czasopism w budynku głównym biblioteki przy ul. Franciszkańskiej, która pozostaje nieczynna do odwołania. Filie (nr 1,2 i 5) będą czynne codziennie (od poniedziałku do piątku) w godz. 9.00 – 16.00. Wyjątkowo filia nr 5 rozpocznie pracę 7 maja.

Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami Ministra Zdrowia, biblioteka wprowadza dodatkowe zasady odwiedzin:

  1. W bibliotece jednorazowo może przebywać 20 osób, w filiach 2 (z wyłączeniem pracowników biblioteki). Każda osoba, przy wejściu do biblioteki, otrzyma numerek. Wychodząc, należy go zwrócić. Pozostali czytelnicy powinni czekać na zewnątrz w odległości przynajmniej 2 m od siebie.

  2. Czytelnicy zobowiązani są przychodzić do biblioteki w maseczkach na twarzy. Przy wejściu do biblioteki należy zdezynfekować ręce.

  3. Pracownicy biblioteki będą zaopatrzeni w środki ochrony osobistej – przyłbice i rękawiczki. Od czytelników dodatkowo będą oddzieleni pleksą.

  4. Stanowisko do zwrotu wszystkich zbiorów znajduje się na I piętrze przy Sali Cysterskiej.

  5. Wszystkie zwroty będą poddawane dwutygodniowej kwarantannie.

  6. Przed przyjściem do biblioteki, należy upewnić się, że potrzebna książka czy inny zbiór jest dostępny.

  7. Aby zarezerwować lub przedłużyć książkę czy zbiór, należy skorzystać z konta czytelnika lub skontaktować się z pracownikiem biblioteki mailowo lub telefonicznie.

  8. Pół godziny przed zamknięciem biblioteki (16.30) nie będą przyjmowani/wpuszczani do Biblioteki kolejni Czytelnicy.

Ważna informacja: wszystkie zbiory biblioteczne z terminem zwrotu po 11 marca zostały automatycznie przedłużone do 31 maja.

Dla czytelników, którzy chcieliby tylko zwrócić zbiory, zostanie ponownie uruchomiona całodobowa wrzutnia przy bibliotece.

Co ważne, otwarcie biblioteki dla czytelników obejmuje zakres wypożyczeń i zwrotów bibliotecznych bez wolnego dostępu do księgozbioru. Bez spotkań, warsztatów, korzystania na miejscu z czytelni, komputerów, punktu ksero czy szatni.