Za nami pierwszy tydzień funkcjonowania biblioteki w nowej rzeczywistości.

„Szanowni Czytelnicy, Miłośnicy książek, Użytkownicy i Przyjaciele świdnickiej książnicy. To że my tęskniliśmy za Wami – pokazywaliśmy w każdym wpisie, publikowanej informacji czy poście na Fb. Natomiast to, jak Wy tęskniliście za nami – pokazaliście w pierwszych dniach wznowionej działalności biblioteki. Liczby mówią same za siebie (dane za cztery dni od wtorku do piątku):

– ponad 1400 odwiedzin

– ponad 4000 zwróconych materiałów bibliotecznych

– ponad 3000 wypożyczeń

Potwierdziliście, że książka jest niezbędna do życia, pomaga przetrwać i niesie ukojenie.

Pragnę złożyć Wam ukłon i podziękowanie – za to że jesteśmy razem.

Dzięki Wam czujemy, że my, bibliotekarze jesteśmy potrzebni, a nasza działalność i praca przynosi wymierne efekty, jakimi są zadowolenie i zaczytani mieszkańcy Świdnicy.

Bez względu na czas, w którym się znaleźliśmy – koniecznej izolacji, te statystyki pokazały jak bardzo tęskniliśmy do codzienności w bibliotece.

Dlatego raz jeszcze pragnę podziękować wszystkim Bibliotekarzom i Pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy za niełatwą pracę w tych trudnych warunkach. Za ogromny wkład pracy w życie naszej lokalnej społeczności, zaangażowanie i poświęcenie bez względu na wiążące się z tym ryzyko.

Sytuacja jest trudna dla wszystkich, dlatego cały czas prosimy Państwa o wyrozumiałość i cierpliwość. Wszyscy uczymy się żyć w nowej rzeczywistości. Na ten wyjątkowy czas zmieniliśmy godziny i zasady pracy – więcej na www.mbp.swidnica.pl, gdzie na bieżąco będziemy informować o wszelkich zmianach.

Na koniec chciałabym życzyć Państwu i Nam wszystkim zdrowia i jak najszybszego powrotu do normalności. Życzę optymizmu, sił i wytrwałości, życzliwych bibliotekarzy i niezapomnianych emocji w bibliotece.

Jak powiedział Cyceron: „Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy”.”

Dyrektor MBP w Świdnicy

Ewa Cuban

PRZYPOMINAMY:

Ze względów organizacyjnych:
11 maja
– Biblioteka – budynek główny – nieczynne
11-15 maja
– Filie –  czynne w godz.: 10.00-16.00

Biblioteka będzie otwarta w poniedziałek od 11.00 do 17.00, a w pozostałe dni od 9.00 do 17.00. W soboty będzie zamknięta. Wyjątkiem będzie Czytelnia Czasopism w budynku głównym biblioteki przy ul. Franciszkańskiej, która pozostaje nieczynna do odwołania. Filie (nr 1,2 i 5) będą czynne codziennie (od poniedziałku do piątku) w godz. 9.00 – 16.00. Wyjątkowo filia nr 5 rozpocznie pracę 7 maja.

Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami Ministra Zdrowia, biblioteka wprowadza dodatkowe zasady odwiedzin:

  1. W bibliotece jednorazowo może przebywać 20 osób, w filiach 2 (z wyłączeniem pracowników biblioteki). Każda osoba, przy wejściu do biblioteki, otrzyma numerek. Wychodząc, należy go zwrócić. Pozostali czytelnicy powinni czekać na zewnątrz w odległości przynajmniej 2 m od siebie.

  2. Czytelnicy zobowiązani są przychodzić do biblioteki w maseczkach na twarzy. Przy wejściu do biblioteki należy zdezynfekować ręce.

  3. Pracownicy biblioteki będą zaopatrzeni w środki ochrony osobistej – przyłbice i rękawiczki. Od czytelników dodatkowo będą oddzieleni pleksą.

  4. Stanowisko do zwrotu wszystkich zbiorów znajduje się na I piętrze przy Sali Cysterskiej.

  5. Wszystkie zwroty będą poddawane dwutygodniowej kwarantannie.

  6. Przed przyjściem do biblioteki, należy upewnić się, że potrzebna książka czy inny zbiór jest dostępny.

  7. Aby zarezerwować lub przedłużyć książkę czy zbiór, należy skorzystać z konta czytelnika lub skontaktować się z pracownikiem biblioteki mailowo lub telefonicznie.

  8. Pół godziny przed zamknięciem biblioteki (16.30) nie będą przyjmowani/wpuszczani do Biblioteki kolejni Czytelnicy.

Ważna informacja: wszystkie zbiory biblioteczne z terminem zwrotu po 11 marca zostały automatycznie przedłużone do 31 maja.

Dla czytelników, którzy chcieliby tylko zwrócić zbiory, zostanie ponownie uruchomiona całodobowa wrzutnia przy bibliotece.

Co ważne, otwarcie biblioteki dla czytelników obejmuje zakres wypożyczeń i zwrotów bibliotecznych bez wolnego dostępu do księgozbioru. Bez spotkań, warsztatów, korzystania na miejscu z czytelni, komputerów, punktu ksero czy szatni.