Pamiętnik „Do Nieba nie można od razu” – dramatyczne zapiski z okupowanego Lwowa Jacka Wilczura – czyta Łukasz Kazek

O książce:

Luźne kartki zapisów pamiętnika powstawały od 1941 r., od czasu niemieckiej napaści na sowieckiego sojusznika w rozbiorze Polski i zniewoleniu narodu polskiego. Głównie jednak zapisy zawarte w książce wykonane zostały w latach niemieckiej okupacji Lwowa i Kresów Wschodnich RP, po 4 kwietnia 1942 r. W kolejnych więzieniach niemieckich, we Lwowie i w Stryju, za ujawnienie przez Niemców lub ukraińską służbę więzienną faktu prowadzenia pamiętnika, zapisów, groziła śmierć, lub obóz koncentracyjny, co równało się śmierci… „Do nieba nie można od razu” to szczególnego rodzaju kronika zagłady mieszkańców Lwowa po zajęciu miasta przez wojska niemieckie 30 czerwca 1941, opis bestialstwa ukraińskich nacjonalistów, męczeństwa Polaków i Żydów. Książka stanowi dokument epoki Holocaustu polskiego i żydowskiego. Jacek Wilczur był autorem 30 książek, ponad 2000 tys artykułów z czego 600 poświęconych zagładzie, narodów, polskiego i żydowskiego, losom więźniów i jeńców w niemieckich obozach.

Część pierwsza:

 Część druga:

Część trzecia:

Część czwarta: 

Część piąta:

Część szósta:

Część siódma:

Część ósma:

Część dziewiąta:

 Część dziesiąta – 11 sierpnia 2020 r.:

Śledźcie naszą stronę internetową oraz nasze fanpage’e.