Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Świdnicy i Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach zapraszają do obejrzenia wystawy Malarstwo jeńców wojennych. Twórcami obrazów są jeńcy internowani podczas II wojny światowej w obozach dla szeregowych i podoficerów (stalagach) oraz oficerów (oflagach). Prace można oglądać do końca marca na parterze biblioteki.

Prezentowane prace pochodzą z oflagów, w których istniały sprzyjające warunki do uprawiania tego typu aktywności (brak przymusu pracy, więcej czasu wolnego). Najpopularniejszą techniką obrazów tworzonych w obozach była akwarela. Największy zbiór prezentowanych prac wyszedł spod pędzla  Tadeusza Kowalczuka. Uczestniczył w kursach organizowanych w Oflagu VI B Dössel  w maju 1943 r.  Prezentowane akwarele Kowalczuka powstały w 1945 r. w obozie dla dipisów w Fölsen w Nadrenii – Westfalii. Wśród jego prac odnajdziemy widoki pobliskiego Warburga, okolicznych kościołów i dworów.

Wystawa będzie prezentowana w budynku głównym Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Franciszkańskiej 18, w dniach do końca marca.