XXVI MIĘDZYNARODOWY KONKURS FOTOGRAFII ZESTAW 2020 – PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY

Organizatorzy konkursu: Świdnicki Ośrodek Kultury oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy zapraszają do udziału w XXVI MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE FOTOGRAFII ZESTAW 2020.

Regulamin konkursu:

 1. W konkursie biorą udział wyłącznie zestawy, cykle prac.
 2. Konkurs jest dostępny dla wszystkich fotografujących.
 3. Jeden autor może nadesłać do 4 zestawów w każdym dziale.
 4. Na odwrocie każdej pracy należy podać kolejno :
  imię i nazwisko autora,
  dokładny adres oraz e-mail,
  tytuł działu oraz tytuł zestawu,
  numer kolejny zgodny z dołączoną kartą zgłoszenia

  Na osobnej kartce należy dołączyć kolejność prac w zestawie lub jego układ graficzny zestawu

 1. Za uczestnictwo w konkursie należy uiścić opłatę w wysokości: 50 zł/PLN/ na konto: PL30124019781111001014910710 Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43, 58-100 Świdnica, w tytule wpisując imię i nazwisko – Konkurs Zestaw 2020 kopię dowodu wpłaty dołączyć do karty zgłoszenia.
 2. Prace w sztywnych płaskich opakowaniach należy przesyłać na adres:

  MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
  ul. Franciszkańska 18 ,58-100 Świdnica
  z dopiskiem: ZESTAW 2020

UWAGA: prace nadesłane w tubach nie będą brać udziału w konkursie i nie będą odsyłane

 1. Organizatorzy zapewniają zwrot prac w tych samych opakowaniach.
 2. Organizatorzy zapewniają sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania i publikowania zdjęć w katalogu, prasie, telewizji i internecie.
 3. Prace nagrodzone pozostają wyłączną własnością autorów.
 4. Jury ma prawo do innego podziału nagród.
 5. Warunki konkursu mają moc postanowień umownych obowiązujących organizatorów i Uczestników konkursu.
 6. Nadesłane prace są równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich oraz majątkowych do zdjęcia. Nadsyłając prace na konkurs, autor oświadcza, że prawa osób trzecich zostały wyjaśnione a autor prac posiada stosowne zezwolenie na wykorzystanie wizerunku osób utrwalonych na fotografiach. (ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83)
 7. Autor zdjęcia akceptuje warunki regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) na potrzeby konkursu.
 8. Każdy autor prac zakwalifikowanych do ekspozycji otrzyma dyplom uczestnictwa i katalog z wystawy. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają bezpłatnie katalog z wystawy.

DZIAŁ I

FOTOGRAFIA REPORTAŻOWA Format całego zestawu prac nie większy niż 70 x 100 cm.

Fotograficzna rejestracja czasu i miejsca w którym żyjemy. Ważne problemy społeczne. Osobisty stosunek autora do rzeczywistości. Reportaż, dokument, fotografia publicystyczna.

DZIAŁ II

FOTOGRAFIA POSZUKUJĄCA Format zestawu prac nie większy niż 70 x 100 cm.

Poszukiwanie nowych środków wyrazu fotograficznego otaczającego nas świata, ludzi, myśli, doznań, wrażeń itp. Rozważania formalne, poszukiwania w obszarach struktury obrazu fotograficznego, wizualnej rzeczywistości.

TERMINARZ

Ostateczny termin przyjmowania prac do 01.07.2020 r.

Posiedzenie Jury do 31.08. 2020 r.

Zawiadomienie o wynikach do 05.09.2020 r. – www.sok.com.pl

Ekspozycja wystawy październik-listopad 2020 r.

Zwrot wszystkich prac wraz z katalogiem z wystawy do 31.01.2021 r.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela: Świdnicki Ośrodek Kultury tel. 74/8515657, 74/852 29 78 sok@sok.com.pl

NAGRODY

GRAND PRIX „ZESTAW 2020” MEDAL + 5.000 zł

DZIAŁ I FOTOGRAFIA REPORTAŻOWA

I NAGRODA – 1.500 zł

II NAGRODA-1.000 zł

DZIAŁ II FOTOGRAFIA POSZUKUJĄCA

I NAGRODA – 1.500 zł

II NAGRODA-1.000 zł

Do pobrania:
regulamin
karta zgłoszenia