Zapytanie ofertowe z dnia 08.11.2019 r. na dostawę prasy w prenumeracie na 2020 r.

Treść zapytania