Zamiarem autorów było pokazanie zmian zachodzących w Polsce na przestrzeni wieków, jej rozwój gospodarczy, polityczny i monetarny, a w szczególności zmiany siły nabywczej pieniądza. Przedstawionym wydarzeniom towarzyszą grafiki, których zadaniem jest unaocznienie opisywanych zjawisk i procesów dziejowych. Zaprezentowane wizerunki monet są pretekstem do pokazania ewolucji polskiej państwowości oraz przemian społecznych i gospodarczych kraju. Przewodnikiem w podróży przez stulecia, do której zapraszamy czytelników, jest najważniejszy z grona polskich symboli narodowych – Orzeł.