Sto lat temu Polska odzyskała niepodległość. Proponujemy naszym najmłodszym Czytelnikom konkurs, który skłoni do zastanowienia się nad tym, jak wyglądała książka u progu odzyskania niepodległości, jak wygląda dzisiaj i jak będzie wyglądała w przyszłości. Konkurs ma na celu pokazanie funkcji, pozycji książki w życiu człowieka, gdy nie było internetu, a telewizja i radio raczkowały. To właśnie książka odgrywała wielką rolę w przekazie myśli, w kształtowaniu nastrojów patriotycznych oraz podtrzymywaniu tradycji języka ojczystego.

Regulamin konkursu
„Książka wczoraj, dziś i jutro” zorganizowanego w ramach Narodowego Święta Niepodległości 2019

 1. Organizator:
  Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana K. Norwida w Świdnicy, ul. Franciszkańska 18 – Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży

 2. Założenie konkursu:
  Sto lat temu Polska odzyskała niepodległość. Jako Biblioteka proponujemy naszym najmłodszym Czytelnikom konkurs, który skłoni do zastanowienia się nad tym, jak wyglądała książka u progu odzyskania niepodległości, jak wygląda dzisiaj i jak będzie wyglądała w przyszłości. Konkurs ma na celu pokazanie funkcji, pozycji książki w życiu człowieka, gdy nie było internetu, a telewizja i radio raczkowały. To właśnie książka odgrywała wielką rolę w przekazie myśli, w kształtowaniu nastrojów patriotycznych oraz podtrzymywaniu tradycji języka ojczystego.

 3. Zasady uczestnictwa w konkursie:

 • adresaci:
  – przedszkolaki – kat. I
  – uczniowie klas „0-3” – kat. II

 • Na konkurs należy przygotować zestaw trzech prac w formacie A4 przedstawiających książkę wczoraj, dziś i jutro. W ocenie zgłoszonych prac będą brane pod uwagę: pomysłowość, staranność wykonania dzieła i ogólny wyraz artystyczny

 • Prace należy dokładnie i czytelnie opisać:
  imię i nazwisko autora pracy, wiek, miejscowość
  tytuł i autor recenzowanej bądź ilustrowanej książki
  dane kontaktowe opiekuna/rodzica (imię i nazwisko, numer telefonu)

 • Prace nieopisane lub opisane nieczytelnie nie będą brane pod uwagę

 • Prace niespełniające w/w wymogów nie będą dopuszczone do konkursu

 • Prace należy dostarczyć/wysłać do Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci i Młodzieży MBP w Świdnicy, ul. Franciszkańska 18, II piętro, pok. 302
  58-100 Świdnica, z dopiskiem: „Książka wczoraj, dziś i jutro”

 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty w następujących kategoriach:
  – przedszkolaki
  – uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych

 1. Termin konkursu:
  Ostateczny termin dostarczania prac do Organizatora upływa 21 października 2019

 1. Nagrody:
  W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody oraz wyróżnienia

 1. Postanowienia ogólne

 • Prace niezgodne z regulaminem oraz dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę

 • Decyzja Jury jest ostateczna

 • O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni poprzez opiekunów telefonicznie, a tym samym zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się 8 listopada 2019 – podczas akcji FlashMob, o godz. 11.00 na placu z dzikami, przy ul. Franciszkańskiej

 • Dostarczając prace na konkurs, każdy uczestnik przenosi autorskie prawa majątkowe na Organizatora w następujących polach eksploatacji: wielokrotne eksponowanie prac, zamieszczenie fotografii prac w materiałach reklamowych, albumach, wszelkiego rodzaju wydawnictwach i na stronach internetowych

 • Wraz z pracą na konkurs należy dostarczyć zgodę rodziców bądź opiekunów autora na przetwarzanie jego danych osobowych oraz publikację wizerunku (załącznik nr 1) w celach promocji wydarzenia

 • Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora

Wszelkich informacji o konkursie udzielą pracownicy Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci i Młodzieży, MPB Świdnica-tel. 74/640-09-42, @-mail: oddz@mbp.swidnica.pl

Regulamin

Zgoda