6 września 2019 r. delegacja z Polski wzięła udział w finale projektu „Słowem i obrazem” w Bibliotece w Policach nad Metuji. Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Świdnicy wspólnie z Biblioteką w Czechach od marca br. realizuje projekt „Słowem i obrazem”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Numer projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001775.
Jego głównym celem było pogłębienie poziomu współpracy między instytucjami i społeczeństwem pogranicza, poznanie kultury partnerów, zapoczątkowanie współpracy między młodymi twórcami z różnych dziedzin sztuki oraz prezentacja twórczości literackiej. Projekt składał się z różnorodnych wydarzeń promujących literaturę polską i czeską.
Podczas finału polska delegacja miała możliwość obejrzenia Základní umělecké škole w Policach nad Metuji. Wzięła udział w wernisażu Anny Lariny-Dzimiry oraz Slava Iljasenko: „Grafika” w Zielonym domku przy Muzeum Papierowych Modeli. Właściwy finał projektu rozpoczął się prezentacją książek „Zapach jaśminu” Olgi Landovej oraz „A jednak boli” Justyny Koronkiewicz. Następnie odbył się wernisaż wystawy powarsztatowej „Słowem i obrazem”. Warsztaty plenerowe dla początkujących twórców z dziedziny literatury, fotografii i grafiki ze Świdnicy i Polic nad Metuji odbyły się w dniach 21.-24.03.2019 r. w Policach nad Metuji. Finał projektu zakończył się koncertem zespołu jezzowego Bohdana Janeczka.
Następnego dnia polska delegacja została zaproszona do Broumova, gdzie zwiedziła Klasztor Benedyktynów.
Uczestnictwo w projekcie było okazją do zaprezentowania efektów pracy twórczej poza granicami kraju oraz służyło nawiązaniu współpracy pomiędzy instytucjami, artystami i mieszkańcami miast z Polski i Czech. Działania realizowanie były komplementarnie po obu stronach granicy.


Projekt „Słowem i obrazem” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Numer projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001775.