14-15 czerwca 2019 r.
Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana K. Norwida w Świdnicy
ul. Franciszkańska 18

 

 

 

 

 

 

Plener | FORMA SŁOWA 2019

Mikroprojekt „Słowem i obrazem” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 „Przekraczamy granice”