Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Świdnicy wspólnie z Biblioteką w Policach nad Metuji realizuje projekt „Słowem i obrazem” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Numer projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001775.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy oraz Biblioteka w Policach nad Metuji zapraszają na wernisaż wystawy powarsztatowej „Słowem i obrazem”.

Warsztaty plenerowe dla początkujących twórców z dziedziny literatury, fotografii i grafiki ze Świdnicy i Polic nad Metuji odbyły się w dniach 21.-24.03.2019 r. w Policach nad Metuji. Wśród uczestników warsztatów wyłonionych w drodze konkursów po stronie polskiej i czeskiej byli:
Piotr Kulej
Paweł Buczma
Marek Szulikowski
Mateusz Andrzej Masłowski
Grzegorz Skoczylas
Mariusz Buczma
Ivana Richterová
Sára Evelína Valášková
Olga Landová
Nikola Zemanová
Lukáš Rutar
Květa Vídeňová

Warsztaty plenerowe polegały na przygotowaniu do druku utworu literackiego zilustrowanego fotografią. W trakcie warsztatów odbyły się dwa wykłady poprowadzone przez Piotra Tomczyka – wykładowcę Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi oraz dra hab. Michała Kacperczyka, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem wspierali uczestników warsztatów podczas pracy. Nad opracowaniem graficznym czuwał Adam Strózik. Efektem jest wystawa powarsztatowa „Słowem i obrazem”.


Mikroprojekt „Słowem i obrazem” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 „Przekraczamy granice”