2 maja 2019 r. podczas obchodów Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, na „placu z dzikami”, wręczono nagrody Laureatom konkursu organizowanego przez bibliotekę „Biało-Czerwona w Obiektywie”. Zwycięzcy w swoich pracach pokazali kreatywne podejście w przedstawieniu Barw Polski, ukazując pomysłowe ujęcia bieli i czerwieni. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w naszym konkursie! Gratulacje dla zwycięzców oraz wyróżnionych!


I MIEJSCE – BIEL NA CZERWIENI

II MIEJSCE – 3 SEKUNDY O OJCZYŹNIE

III MIEJSCE – BIAŁO-CZERWONE BEZPIECZEŃSTWO

WYRÓŻNIENIE – MOJA MAŁA OJCZYZNA

WYRÓŻNIENIE – MOJA POLSKA

 

 

Regulamin Konkursu fotograficznego „Biało-czerwona w Obiektywie”

 1. Organizatorem Konkursu fotograficznego pod nazwą ”Biało-Czerwona w Obiektywie” jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana K. Norwida w Świdnicy, zwana dalej MBP, z siedzibą w Świdnicy, ul. Franciszkańska 18.

 2. Terminy związane z konkursem:

  a) 1 kwietnia 2019 – ogłoszenie Konkursu

  b) 23 kwietnia 2019 – zakończenie przyjmowania zgłoszeń

  c) 26 kwietnia 2019 – wyłonienie zwycięzców Konkursu

  d) 2 maja 2019 – wręczenie nagród Laureatom na „placu z dzikami” przed MBP

 3. Uczestnikiem Konkursu może być każdy czytelnik MBP, który zgłosi zdjęcie nawiązujące do tematu Konkursu.

 4. Tematem Konkursu są kolory biały i czerwony, które są barwami Polski zgodnymi z Konstytucją RP. Organizator pragnie zachęcić do kreatywnego przedstawienia barw polskiej flagi.

 5. Zdjęcie musi nawiązywać w swojej treści do tematu Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zdjęć, które nie są związane z tematem Konkursu, naruszają regulamin konkursu lub obowiązujące prawo.

 6. Spośród wszystkich nadesłanych i zaakceptowanych zdjęć Jury wybierze trzy najlepsze prace, których autorzy otrzymają nagrody.

 7. Nagrodami przeznaczonymi dla Laureatów Konkursu są bony upominkowe:

  – nagroda za I miejsce: bon o wartości 200 zł.

  – nagroda za II miejsce: bon o wartości 150 zł.

  – nagroda za III Miejsce: bon o wartości 100 zł.

 8. Organizator powoła Komisję, która wyłoni Laureatów.

 9. Jury Konkursu, dokonując wyboru zwycięskich prac, powiadomi Laureata telefonicznie

  o wygranej.

 10. Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami niezbędnymi do przeprowadzenia konkursu (w załączniku).

 11. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny:

 • w formie papierowej w MBP w Wypożyczalni dla Dorosłych, pok 104

 • w formie elektronicznej na stronie MBP: www.mbp.swidnica.pl

 1. W przypadku osób niepełnoletnich zgody podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

 2. Formularz zgłoszeniowy należy dołączyć do zdjęcia (w formie wydrukowanej donieść do Wypożyczalni dla Dorosłych, pok. 104, bądź w formie skanu przesłać na adres

  wypo@mbp.swidnica.pl).

 3. Zdjęcia w formacie jpg. (wielkość do 6MB) należy przesłać drogą elektroniczną na adres: wypo@mbp.swidnica.pl , w temacie maila wpisując „Biało-Czerwona w Obiektywie”.

 4. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 1 zdjęcie.

 5. W treści maila należy wpisać: imię i nazwisko autora, wiek, tytuł zdjęcia i telefon.

 6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Wszelkie dane osobowe, pozyskane w ramach Konkursu, przetwarzane będą tylko w celu jego realizacji.

 7. Uczestnik oświadcza, że jest autorem nadesłanych do Konkursu zdjęć, nie posiadają one wad prawnych oraz uzyskał zgodę osób widocznych na zdjęciach na wykorzystanie ich wizerunku. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem ze zdjęć, Uczestnik Konkursu pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniem takich osób.

 8. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.

 9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 10. Dodatkowe informacje: Wypożyczalnia dla Dorosłych, pok. 104, tel. 74/640-09-35, mail: wypo@mbp.swidnica.pl.

   

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY