Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16 „Słoneczko” w Świdnicy oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana K. Norwida w Świdnicy jak co roku zorganizowały konkurs czytelniczy. Finał konkursu odbył się 28.03.2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Pierwszy etap został przeprowadzony w poszczególnych placówkach przedszkolnych, w których zostały wyłonione trzyosobowe drużyny.

Tematem konkursu była znajomość treści książki Julii Duszyńskiej „Cudaczek Wyśmiewaczek”

Jury w składzie:

Małgorzata Anklewicz – Dyrektor Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 16 „Słoneczko”
Karolina Dzięcielska – zastępca dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy
Anna Pietrzak – bibliotekarz Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci i Młodzieży w Świdnicy

oceniało wiedzę przedszkolaków z trzynastu świdnickich przedszkoli. Wszyscy okazali się zwycięzcami i otrzymali maksymalną ilość punktów.

I MIEJSCE:
Miejskie Przedszkole nr 6
Niepubliczne Przedszkole „Frajda”
Miejskie Przedszkole nr 14
Miejskie Przedszkole nr 1
Przedszkole Niepubliczne ”Radosny Delfinek”
Przedszkole Miejskie nr 15
Przedszkole Miejskie nr 4
Przedszkole Miejskie nr 3
Przedszkole Publiczne Zgromadzenia PP Sióstr Prezentek
Niepubliczne Przedszkole „Europejska Akademia Dziecka”
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 „Słoneczko”
Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Piątka”
Przedszkole Niepubliczne „Promyk”

GRATULUJEMY!