Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Świdnicy wspólnie z Biblioteką w Policach nad Metuji realizuje projekt „Słowem i obrazem” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Numer projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001775.

Projekt obejmuje wielopłaszczyznowe działania twórcze z zakresu literatury, fotografii, grafiki, mające na celu przybliżenie kultury polskiej i czeskiej tworzonej przez artystów z pogranicza. Jednym z działań są warsztaty plenerowe, które odbędą się w dniach 21-24 marca w Policach nad Metuji. W warsztatach weźmie udział 6 polskich i czeskich literatów oraz 6 polskich i czeskich fotografów.

W dniu 13.03.2019 r., w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. K. Norwida w Świdnicy odbyły się obrady Komisji konkursowej do opiniowania zgłoszeń w konkursie dla uczestników Warsztatów Literacko-Fotograficznych dla początkujących artystów w składzie:

Andrzej Protasiuk – Przewodniczący
Katarzyna Poznańska
Agnieszka Komaniecka
Aneta Juraszek

Na Konkurs wpłynęło 6 zgłoszeń, wszystkie zgłoszenia spełniały warunki regulaminu.

Komisja konkursowa zakwalifikowała do udziału w Warsztatach Literacko-Fotograficznych dla początkujących artystów następujące osoby:

Mariusz Buczma – fotografia
Piotr Kulej – fotografia
Marek Szulikowski – fotografia
Paweł Buczma – literatura
Mateusz Masłowski – literatura
Grzegorz Skoczylas – literatura


Mikroprojekt „Słowem i obrazem” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 „Przekraczamy granice”