Przynieś swój przepis na ulubioną potrawę świąteczną do Wypożyczalni dla Dorosłych, wrzuć go do bibliotecznego „piekarnika” i podziel się nim z innymi Czytelnikami. Zabawa rozstrzygnięta!

Wyniki → tu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu ”Przepis na Święta z Biblioteką”

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą ”Przepis na Święta z Biblioteką” jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana K. Norwida w Świdnicy, zwana dalej MBP, z siedzibą w Świdnicy, ul. Franciszkańska 18.

 2. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba będąca czytelnikiem MBP w Świdnicy.

 3. Jeden uczestnik Konkursu może zgłosić jeden przepis.

 4. W celu wzięcia udziału w Konkursie uczestnik powinien:

  przynieść przepis na świąteczną potrawę do Wypożyczalni dla Dorosłych,

  ul. Franciszkańska 18, parter, pokój 104 i działać zgodnie z instrukcją bibliotekarza.

 5. Konkurs będzie trwał od 1.12.2018 r. do 17.12.2018 r.

 6. Zakończeniem Konkursu będzie wyłonienie spośród przyniesionych przepisów trzech zwycięskich.

 7. Nagrodami przeznaczonymi dla Laureatów Konkursu są:

  3 nagrody książkowe wraz z bonami na książki.

 8. Organizator powoła komisję, która wyłoni nagrodzone przepisy dnia 18.12.2018 r.

 9. O nagrodach Laureatów Konkursu powiadomi Organizator.

 10. Finał Konkursu odbędzie się 20.12.2018 r. w Świątecznym Domku Biblioteki na świdnickim rynku o godz. 17.00.

 11. W przypadku nieobecności Zwycięzcy w trakcie finału Konkursu, nagroda będzie do odbioru w Wypożyczalni dla Dorosłych do dnia 21 grudnia.

 12. Szczegółowych informacji o Konkursie udziela Wypożyczalnia dla Dorosłych,

  ul. Franciszkańska 18, parter, pokój 104, tel.74/640-09-35.

 13. Uczestnictwo w Konkursie jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie wizerunku Uczestników w celach promocyjnych na stronach www Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy, fanpage ’ach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy, w mediach oraz materiałach promocyjnych.