Podziękowanie za nieocenioną pomoc w organizacji i wsparcie w trakcie trwania wystawy.