Od 23 lipca 2015 r. w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy odbywają się spotkania Klubu Seniora. Zapraszamy serdecznie wszystkie osoby, które mają wolny czas i chcą spędzać go wspólnie z innymi w miłej atmosferze. Zajęcia w ramach Klubu odbywać się będą regularnie w poniedziałki i czwartki w godzinach 16.00-18.00. Ideą Klubu jest integracja i wspieranie aktywności osób starszych oraz stworzenie im możliwości rozwijania swoich zainteresowań i zdolności w pobliżu miejsca zamieszkania. Tymczasowa siedziba Klubu znajduje się w szkole Podstawowej nr 2, ul. Ofiar Oświęcimskich 30. Kontakt w godzinach pracy Klubu: 603 808 051