OGŁOSZENIE O ROZPOZNANIU CENOWYM z dnia 27.04.2018 r. na dostawę nowych książek wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia z możliwością składania ofert częściowych.

Treść ogłoszenia