Jak zawsze przy okazji targów książki regionalnej „Silesiana” (kolejna edycja odbędzie się w dniach 19-21 kwietnia 2018) Dolnośląska Biblioteka Publiczna ogłasza dwa konkursy – jeden adresowany do seniorów, drugi – poetycki.

Wszystkich, którzy są lub czują się młodzi i piszą wiersze zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie dla twórców z województwa dolnośląskiego pt. „Młody Poeta Dolnego Śląska”.

Prace konkursowe o objętości do 4 stron A4 prosimy nadsyłać na adres: informacja@wbp.wroc.pl lub na adres Biblioteki w terminie do 31 marca 2018 roku.

Utwory poetyckie biorące udział w konkursie mogą mieć dowolną objętość. Liczba wierszy jest ograniczona do trzech. Dla autorów trzech najlepszych prac przewidziane są nagrody rzeczowe.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 21 kwietnia 2018 roku  w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu.

Regulamin: tu