Zapraszamy wszystkich seniorów (osoby wieku 50 lat i więcej) do wzięcia udziału w konkursie na wspomnienia pt. „Patriotyzm w dziejach mojej rodziny: opowieści dolnośląskich seniorów” – pomóżcie nam poznać historię, tradycję i ciekawostki o dolnośląskich miejscowościach.

Prace konkursowe o objętości do 4 stron A4 prosimy nadsyłać na adres:
informacja@wbp.wroc.pl

lub
Dolnośląska Biblioteka Publiczna
Dział Informacji
Rynek 58
50-116 Wrocław
w terminie do 31.03.2018 r.
Do prac można dołączyć fotografie i/lub ilustracje.
Dla autorów trzech najlepszych prac przewidziane są nagrody rzeczowe.

Regulamin: tu

Ogłoszenie wyników konkursu – 21.04.2018 r. w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu.