01 grudnia 2017 r. (piątek)
godz. 17.00
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Franciszkańska 18

Ruszają „Świdnickie spotkania z turystyką, historią i kulturą”.

1 grudnia odbył się wykład „Kościół Pokoju jakiego nie znamy. Historia i wyposażenie”, który wygłosił świdnicki historyk, badacz historii Śląska – Sobiesław Nowotny. Prelekcja ta, połączona z prezentacją multimedialną, otwiera przygotowany przez Referat Turystyki Urzędu Miejskiego w Świdnicy we współpracy z jednostkami miejskimi i organizacjami pozarządowymi cykl pt. „Świdnickie spotkania z turystyką, historią i kulturą”.

W jego ramach realizowane będą wpisujące się w „Strategie rozwoju turystyki Świdnicy na lata 2016-2026” działania z zakresu edukacji turystycznej i regionalnej, wśród których znajdą się m.in. prezentacje, wykłady i panele dyskusyjne dotyczące historii naszego miasta, turystyki, kultury, spotkania z ciekawymi ludźmi, a także warsztaty.

Część spotkań odbywać się będzie w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej.