Spotkanie autorskie z Tamarą Hebes połączone z promocją książki „Tak myśli-cielsko” było pełne niespodzianek dla licznie zgromadzonych gości. Autor – Leszek Florek – ukrywający się pod pseudonimem Tamara Hebes, zauroczył zgromadzoną widownię pełnymi humoru anegdotami. Niemałe emocje wzbudziły jego wesołe i zabarwione erotyzmem fraszki. To był niezapomniany wieczór.