Nagroda Główna IV Ogólnopolskiego Konkursu na Autorską Książkę Literacką – Świdnica 2011.