Nagroda Główna VI Ogólnopolskiego Konkursu na Autorską Książkę Literacką Świdnica 2013.