Nagroda Główna XI Ogólnopolskiego Konkursu na Autorską Książkę Literacką Świdnica 2018.