Nagroda Główna I Ogólnopolskiego Konkursu na Autorską Książkę Literacką Świdnica 2007.