Nagroda Główna VIII Ogólnopolskiego Konkursu na Autorską Książkę Literacką Świdnica 2015.