Nagroda Główna II Ogólnopolskiego Konkursu na Autorską Książkę Literacką Świdnica 2009.