Nagroda Główna V Ogólnopolskiego Konkursu na Autorską Książkę Literacką Świdnica 2012.