Nagroda Główna X Ogólnopolskiego Konkursu na Autorską Książkę Literacką Świdnica 2017.