Nagroda Główna w III Ogólnopolskim Konkursie na Autorską Książkę Literacką – Świdnica 2010.