Nagroda Główna IX Ogólnopolskiego Konkursu na Autorską Książkę Literacką Świdnica 2016.