Nagroda Główna XII Ogólnopolskiego Konkursu na Autorską Książkę Literacką Świdnica 2019.