Nagroda Główna VII Ogólnopolskiego Konkursu na Autorską Książkę Literacką Świdnica 2014.