Komunikat z posiedzenia Jury X Ogólnopolskiego Konkursu na Autorską Książkę Literacką – Świdnica 2017, organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy.

W dniu 11.10.2017 r., w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. K. Norwida w Świdnicy odbyły się obrady Jury X Ogólnopolskiego Konkursu na Autorską Książkę Literacką – Świdnica 2017.

Prace oceniało Jury w składzie:
Karol Maliszewski – Przewodniczący Jury,
Jacek Podsiadło,
Daniel Fernandes da Fonseca.

Na X Ogólnopolski Konkurs na Autorską Książkę Literacką – Świdnica 2017, 44 autorów nadesłało 43 książki. Biorąc pod uwagę walory literackie oraz oryginalność opracowania graficznego, do nagrody nominowano książki następujących autorów:

Magdalena Adamska-Kijko
Mateusz Andała
Katarzyna Angrys
Tomasz Berrached
Andrzej Ciołek
Marta Dąbrowska
Artur Jan Kosiorowski
Marcin Królikowski
Anna Robak-Reczek
Ewa Włodarska

W ścisłym finale znalazły się prace:
„Mikrokosmos” Magdaleny Adamskiej-Kijko,
„Licencja na pierwszy śnieg” Ewy Włodarskiej.

Po wnikliwej analizie Jury postanowiło, że Nagrodę Główną otrzyma:
Ewa Włodarska – „Licencja na pierwszy śnieg”.

Jednocześnie Jury postanowiło przyznać Nagrodę Honorową Jury Magdalenie Adamskiej-Kijko za zbiór opowiadań pt. „Mikrokosmos”.

Wręczenie nagród oraz promocja nagrodzonej książki odbędzie się 23 listopada 2017r.