OGŁOSZENIE O ROZPOZNANIU CENOWYM O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO z dnia 14.09.2017 r. na dostawę nowych książek.

Treść ogłoszenia